Obsah

Aj vo Svite si môžete kúpiť pstruha či kapra na Vianoce

Typ: ostatné
Aj vo Svite si môžete kúpiť pstruha či kapra na Vianoce Tento rok nemusíte chodiť ďaleko, aby ste si zaobstarali ryby na štedrovečerný stôl. Pstruha či kapra si počas vianočného predaja rýb môžete kúpiť aj v stredisku Slovenského rybárskeho zväzu vo Svite.

Tento rok nemusíte chodiť ďaleko, aby ste si zaobstarali ryby na štedrovečerný stôl. Pstruha či kapra si počas vianočného predaja rýb môžete kúpiť aj v stredisku Slovenského rybárskeho zväzu vo Svite.

Rybári zo Svitu už v roku 1946 začali propagovať výstavbu liahne rýb s odchovnými rybníkmi. Po získaní potrebného pozemku pod kopcom zvaným Kimbiark sa už o rok neskôr začalo so zameriavacími prácami. So samotnou výstavbou sa začalo na jar roku 1948 a liaheň spolu s bytom pre porybného bola daná do prevádzky v roku 1950. Hlavným cieľovým druhom ryby chovaným v tomto zariadení bol v tej dobe pstruh potočný. Postupným rozširovaním odchovných kapacít sa na tomto stredisku začal odchovávať aj pstruh dúhový, sivoň a lipeň. V 90. rokoch minulého storočia prešlo stredisko do nájmu a jeho kapacity boli využívané hlavne na výrobu násad pstruha dúhového pre klietkový chov na Dedinkách.

V októbri 2010, po viac ako 20-ročných prenájmoch, prešlo stredisko späť do užívania Slovenského rybárskeho zväzu a hoci hlavnou úlohou rybárskeho zväzu zostáva produkcia násad na zarybňovanie (zabezpečenie násad pôvodných druhov u nás žijúcich rýb), okamžite sme začali plánovať, ako kapacity strediska vo Svite využiť aj pre verejnosť v podobe predaja rýb na konzumné účely.

Týmto krokom sa snažíme zlepšiť dostupnosť kvalitnej a hlavne zdravej zložky potravy medzi obyvateľmi v podtatranskom regióne. Celoročne ponúkame na predaj pstruha dúhového, ktorý je vychovaný priamo na stredisku v prirodzenom prostredí zemných rybníkov, čo sa veľmi pozitívne prejavuje na kvalite jeho mäsa. Ryby predávame v živom stave, na požiadanie zákazníka sú usmrtené, pričom tesne pred predajom sú odlovené priamo z rybníkov, čo taktiež pozitívne vplýva na ich čerstvosť a kvalitu. Keďže predaj prebieha priamo na stredisku, zákazníci sa môžu počas návštevy u nás sami presvedčiť, v akých podmienkach boli ryby odchované. Navyše, tieto návštevy sú pre zákazníkov často aj zaujímavou exkurziou.

Prioritou strediska – ako súčasti odchovných kapacít Slovenského rybárskeho zväzu – však aj naďalej zostáva produkcia násadových rýb pre účely zarybňovania voľných vôd, keďže takmer všetky toky na Slovensku sú výrazne negatívne poznačené ľudskou činnosťou, dochádza na nich k úbytku rybích populácií a niekde dokonca k úplnej strate prirodzenej reprodukcie.

Potenciál strediska je preto využívaný hlavne na reprodukciu a chov našich pôvodných druhov, veľmi citlivých a dokonca ohrozených rýb, ako sú pstruh potočný, lipeň a hlavátka. Keďže to predstavuje náročný program a navyše sa sami podieľame aj na samotnom rozvoze a zarybňovaní, čas predaja je obmedzený počas roka na jeden deň v týždni a to nasledovne: predaj prebieha počas roka každý pracovný piatok v čase od 12.00 do 15.00 hod. Ak pripadne na piatok deň pracovného pokoja, predaj prebieha vo štvrtok. Pri väčšom odbere je po telefonickom dohovore možný odber aj v iných pracovných dňoch.

Vianočný predaj sa každoročne upravuje podľa kalendára. Pre rok 2016 sme predaj nastavili v tomto režime:

Cena pstruha dúhového je 5 eur, cena kapra bude aktualizovaná (kapor len cez vianočný predaj).

Vedúci strediska : Pavol Hurčala
Tel : 0917 925 937
Okružná 16, 05921 Svit


Vytvorené: 14. 12. 2016
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2023 11:42
Autor: Správca Webu