Obsah

AJ NEĽAHKÝ ROK MÔŽE BYŤ KRÁSNY

Typ: ostatné
AJ NEĽAHKÝ ROK MÔŽE BYŤ KRÁSNY 1Tak ako každý z nás sa na konci roka pozastavíme a rozmýšľame ako sme tento rok prežili, nie je tomu inak, ani u nás v Centre voľného času vo Svite.

Tento rok 2020 v rámci bilancovania má mnoho podôb. Určite ostane v nás všetkých zapísaný ako rok nezvyčajný, netradičný, možno pre väčšinu ťažký, ale v konečnom dôsledku sa v nás zapíše ako rok, kedy sme mali veľkú možnosť si uvedomiť aj iné hodnoty, ako sme mali doteraz. Našimi spoločníkmi boli dlhé roky  zhon, stres a náhlenie sa niekam a za niečím.

Odrazu sme sa ocitli v roku 2020, kedy sme prešli 2. vlnami Korona krízy a začali sme žiť inak. Uvedomili sme si, že potrebujeme si byť nápomocní a začali sme si vážiť vzájomne strávené chvíle  vo svojich rodinách s našimi najbližšími. Aj my sme sa snažili s Vami spojiť  prostredníctvom záujmových útvarov a príležitostných  činností, ktorých bolo veľmi málo  v tomto roku 2020.

Centrum voľného času pripravuje svoju činnosť v záujmových útvaroch v mesiacoch október až máj. Príležitostné činnosti pripravujeme počas celého kalendárneho roka.

V januári sa podarilo vďaka Mládežníckemu parlamentu, Technickým službám mesta a pár dobrovoľníkov z radu dospelých v meste vybudovať klzisko pri Mladosti. Využili sme túto možnosť na karneval pre všetky vekové kategórie. Február nás previedol za pomoci FS Jánošík, Mládežníckeho parlamentu mesta Svit a dobrovoľníkov fašiangovým sprievodom po meste a pochovávaním basy v telocvični CVČ.V marci sa uskutočnili jarné predajné trhy, ktoré uzavreli činnosť v CVČ a nastúpilo uzavretie škôl, aj školských zariadení kvôli pandémii COVID 19.

V apríli sme naštartovali šitie rúšok v CVČ  za pomoci ochotných pracovníčok - kolegýň Msúradu vo Svite a Mládežníckeho parlamentu. Všetky rúška, ktoré sa nám podarilo ušiť, boli distribuované do domácnosti seniorov v meste Svit.

Pomaly nám konečne odišla prvá vlna pandémie a my sme mohli aspoň čiastočne uskutočniť spoločné stretnutia so seniormi z JDS vo Svite, ale aj v Betliari, kde sme boli obhliadnuť podmienky na pobytový tábor pre deti na budúce leto.

Stretnutí so seniormi v meste bolo viacero, nakoľko nám nedá podotknúť, že s touto vekovou kategóriou máme vynikajúcu spoluprácu v ktorej  chceme aj naďalej pokračovať.

V lete sme zorganizovali 5 turnusov denných letných tábor o ktoré bol veľký záujem, nakoľko boli v cyklo-športovom, aj tvorivom zameraní. Podarilo sa nám prekročiť oproti minulým rokom počet záujemcov o 1/3 detí. Veľmi sa tomu tešíme, že sme mohli byť rodičom nápomocní a pomohli sme im, aby oni mohli po dlhom voľne vďaka Korona kríze ísť konečne pracovať.

V auguste sme boli spoluorganizátormi Horala junior v meste Svit. September sme začali novou ponukou záujmových útvarov, ktorá priniesla aj novinky pre dospelých.

Po spustení záujmových útvarov sme dlho nefungovali a už prvá polovica októbra zavrela dvere nášho CVČ kvôli 2. vlne Korona pandémie.

My sme sa však snažili aj naďalej fungovať a snažili sme sa za pomoci spolupráce Mestskej knižnice a Mládežníckeho parlamentu vymyslieť pre deti rôzne súťaže ako bolo napr. súťaž o ,,selfie v meste Svit“ .

Chceme vyzdvihnúť obetavosť a záujem mladých z Mládežníckeho parlamentu, pod vedením CVČ, že sa aktívne zapájali do diania v tomto roku. S veľkým záujmom sa spolu s nami pustili do rekonštrukcie priestorov, ktoré sme dostali od mesta Svit,  spoločnej spolupráce so zložkami v meste, pomoci pri podujatiach v meste, upratovaní mesta, ale aj výrobe rôznych pozorností pri príležitosti mesiaca úcty k starším, mikulášskych balíčkov v meste Svit, pozornosti pre nemocnicu na COVID oddelenie vo vianočnom období.

Všetkým Vám patrí veľká vďaka: mestu Svit a jeho vedeniu, našim mládežníkom, JDS vo Svite a všetkým ostatným organizáciám v meste Svit. Tešíme sa na budúci rok 2021, ktorý veríme, že bude zdravší a pre nás veselší plný detského smiechu a zábavy.

Verte, že všetko mám svoj význam a my sa týmito situáciami staneme silnejšími pre nový rok 2021. Buďme k sebe milí, pozorní, láskaví a vážme si spoločné chvíle, ktoré sa stanú našou súčasťou v živote. Neodmietnime pomoc, ak ju potrebujeme, ak ju vieme my dať, dajme ju tak veľa, koľko vieme, všetko sa nám vráti v podobe priateľstva a dobrých vzťahov.

                                                                                                                   CVČ Svit

 


-


Vytvorené: 29. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 1. 2021 09:34
Autor: red