Obsah

Aktuality mesta

Život v meste

Správy

prvá
z 52
posledná

#

140. výročie narodenia Tomáša Baťu

V nedeľu 15. mája 2016 sa uskutočnil akt slávnostného kladenia vencov pri príležitosti 140. výročia narodenia Tomáša Baťu (*03.04.1876 - †12.07.1932), na ktorého organizácii sa podieľalo Mesto Svit spolu s Klubom Absolventov Baťovej školy práce. celý text

ostatné | 18. 5. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Primátora opäť navštívili školáci

Žiaci 7. B na ZŠ Komenského vo Svite zavítali v utorok 10. mája 2016 do priestorov kancelárie primátora mesta Svit Ing. Miroslava Škvareka. V rámci hodiny občianskej výchovy tak mali možnosť zoznámiť sa v praktickej rovine nielen s vedením mesta a jeho zámermi, ale aj s tým ako celý mechanizmus samosprávy mesta a mestského úradu vlastne funguje. celý text

ostatné | 11. 5. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Pietny akt kladenia vencov k 71. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny

8. máj je podľa kalendára štátnym sviatkom pripomínajúcim nám deň víťazstva nad fašizmom a výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Mesto Svit si toto výročie pripomenulo v predvečer 06. mája pietnym aktom kladenia vencov pri Pamätníku padlých vo Svite, ktorý spolu s Mestom Svit zorganizovala ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Kytice vencov položili k Pamätníku padlých zástupcovia mesta, zástupcovia svitských firiem a Zväzu protifašistických bojovníkov vo Svite. celý text

ostatné | 10. 5. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Nový zamestnávateľ vo Svite otvoril svoje brány

Dánska spoločnosť Nissens otvorila v utorok 3. mája 2016 svoju novú prevádzku v priemyselnom areáli Chemosvitu. Nový závod uviedli do života symbolickým prestrihnutím pásky majiteľ firmy Knud Nissen, riaditeľ Chemosvitu Ing. Ján Olekšák, primátor mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek a predseda predstavenstva Finchemu Ing. Michal Ľach. celý text

ostatné | 10. 5. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Pes - nielen zábava, ale aj zodpovednosť

Každý človek má právo vlastniť svojho domáceho miláčika, pričom väčšina ľudí uprednostňuje z domácich zvierat psov. Inak tomu nie je ani v našom meste. Chov psov však nepredstavuje len príjemný a zábavný koníček, ale vyžaduje aj určitú zodpovednosť za správanie psa či jeho vplyv na okolie a s tým je spojený aj dlhodobý problém znečisťovania verejných priestranstiev. celý text

ostatné | 10. 5. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Aj druhý ročník SVIT.kom-u bol úspešný

Mesto Svit v dňoch 29.04. – 01.05.2016 zorganizovalo už druhý ročník unikátneho kultúrneho podujatia s názvom „SVIT.kom – komunitný život v Európe“. SVIT.kom je jedinečným trojdňovým festivalom, so zameraním na komunitný život, európske občianstvo, podporu regionálnych produktov a rozvíjanie vzájomnej spolupráce, pričom tento ročník festivalu mal oproti minulému roku medzinárodný rozmer. V rámci programu podujatia sme vo Svite privítali takmer 60 zástupcov našich partnerských miest z Českej Třebovej (ČR) a Knurówa (PL), ktoré sa do projektu Európa pre občanov zapojili spolu s mestom Svit. celý text

ostatné | 3. 5. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Už zajtra na SVIT.kom-e

Mesto Svit Vás srdečne pozýva na medzinárodné podujatie s názvom „SVIT.kom - Komunitný život v Európe“. Toto trojdňové podujatie zamerané na komunitný život, podporu regionálnych produktov, európske občianstvo a rozvíjanie vzájomnej spolupráce privíta aj zástupcov z partnerských miest Česká Třebová a Knurów. celý text

ostatné | 28. 4. 2016 | Autor: Správca Webu
#

SVIT.kom už o 2 týždne

Vo štvrtok 14. apríla 2016 sa na pôde Mestského úradu vo Svite konala tlačová konferencia k podujatiu SVIT.kom – Komunitný život v Európe. Medzi rečníkmi na konferencii vystúpil primátor Miroslav Škvarek, zástupca primátora Ivan Zima a taktiež zástupcovia komunít Janka Bobulová zo ZO Únie žien Slovenska vo Svite a Michal Madzin, asistent trénera extraligového družstva BK Iskra Svit. celý text

ostatné | 15. 4. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Zisťovanie Štatistického úradu

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. V meste Svit sa toto zisťovanie sa uskutoční v dňoch od 13. apríla do 16. mája 2016. celý text

ostatné | 12. 4. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Ochrana lesov pred požiarmi

Každoročne sa s týmto problémom stretávame najmä v jarných mesiacoch, kedy dochádza k vypaľovaniu suchej trávy a s tým sú spojené možnosti vzniku lesných požiarov. celý text

ostatné | 10. 4. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Festival SVIT.kom už o mesiac

Mesto Svit Vás v dňoch 29.04. – 01.05.2016 srdečne pozýva na medzinárodné podujatie s názvom „SVIT.kom – komunitný život v Európe“. SVIT.kom je jedinečným trojdňových festivalom, so zameraním na komunitný život, európske občianstvo, podporu regionálnych produktov a rozvíjanie vzájomnej spolupráce. celý text

ostatné | 5. 4. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Deň učiteľov

„Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ Jan Amos Komenský celý text

ostatné | 5. 4. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Slávnostné prijatie jubilantov

V stredu 30. marca 2016 sa primátor mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek stretol s občanmi mesta Svit pri slávnostnej príležitosti osláv ich životného jubilea. Medzi oslávencami v Dome kultúry vo Svite nechýbala ani 93-ročná pani Meta Eleon Zacharová, či 91-ročná pani Mária Lukáčová, ktoré aj vo svojom obdivuhodnom veku prekypujú životnou energiou. celý text

ostatné | 31. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
#

SÚŤAŽ - Stojíme za hasičmi

Naši dobrovoľní hasiči už mnoho rokov stoja za nami a pomáhajú nášmu mestu. Teraz môžeme my ukázať, že stojíme za nimi! celý text

ostatné | 29. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Krížová cesta ulicami mesta Svit

Na Veľký piatok, 25. marca 2016 sa v uliciach mesta Svit uskutočnila Krížová cesta Božieho milosrdenstva so začiatkom pri Mestskom úrade a pokračovala 14 zastaveniami v uliciach Hviezdoslavova, Štúrova, Jilemnického a záverom v kostole Sv. Jozefa robotníka. celý text

ostatné | 29. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Prajeme vám veselú Veľkú noc!

Nech s jarnou, prebúdzajúcou sa prírodou je pre vás Veľká noc i ďalšie dni obdobím radosti, zdravia a šťastia. Veselú Veľkú noc všetkým praje vedenie mesta Svit a zamestnanci Mestského úradu vo Svite. celý text

ostatné | 24. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
#

SÚŤAŽ - DO PRÁCE NA BICYKLI 2016

Po úspešnom minulom ročníku súťaže „Do práce na bicykli“ sa Mesto Svit v máji plánuje opätovne zapojiť už do tretieho ročníka celonárodnej súťaže vyhlásenej národným cyklokoordinátorom Petrom Kľučkom z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. celý text

ostatné | 24. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Rokovanie k rozborom činnosti mestských organizácií

V stredu 23. marca 2016 sa uskutočnilo pracovné rokovanie na úrovni primátora a vedenia mesta k rozborom činnosti za rok 2015 s organizáciami, ktorých zriaďovateľom je Mesto Svit a ktoré majú svoju právnu subjektivitu. celý text

ostatné | 24. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Svetový deň vody

Voda je základ života. Stretávame sa s ňou každodenne a doslova na každom kroku. Využívame ju v domácnostiach, priemysle, poľnohospodárske, tvorí nenahraditeľnú súčasť prírody a jej silu pociťujeme v posledných rokoch pravidelne v podobe záplav. Aj keď vodu berieme ako samozrejmosť, jej nedostatok si všimneme okamžite a stačí k tomu párhodinová odstávka vodovodu. celý text

ostatné | 22. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Privítanie nových občanov mesta Svit

V sobotu 19. marca 2016 sme medzi nami slávnostne privítali nových občanov mesta Svit. V sobášnej sieni Domu Kultúry malým ratolestiam a ich hrdým rodičom všetko dobré do života zaželal primátor Ing. Miroslav Škvarek. Príjemnú atmosféru dotvorila Základná umelecká škola vo Svite. celý text

ostatné | 21. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Aj vy sa môžete stať súčasťou SVIT.kom-u v roku 2016.

Mesto Svit Vás srdečne pozýva na medzinárodné podujatie s názvom „SVIT.kom – komunitný život v Európe“. celý text

ostatné | 18. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Zametanie ulíc a jarné upratovanie

Zimné obdobie už pomaly vystrieda jar a z ulíc sa vytráca posledný sneh. Teplejšie počasie nám už umožňuje venovať sa jarnej údržbe okolia našich domov a záhrad. Aj v uliciach nášho mesta ste už mohli zaznamenať zamestnancov Technických služieb mesta Svit, ktorí tento týždeň začali so zametaním ulíc a mestských komunikácií. Prinášame vám prehľad termínov a ulíc, kam v najbližších dňoch budú smerovať ich kroky. celý text

ostatné | 17. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Separujeme správne?

Medzi najdôležitejšie problémy dnešnej doby môžeme zaradiť znečisťovanie životného prostredia a produkciu odpadov. S rýchlym rastom výroby a spotreby rastie nielen čerpanie prírodných zdrojov ale aj produkcia biologicky nerozložiteľných odpadov vylučovaných do prostredia. celý text

ostatné | 16. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Návrhy na udelenie Ceny mesta Svit 2016

Tak, ako každý rok, i tento si chce mesto uctiť ľudí, občanov, ktorí sa významnou mierou podieľali na rozvoji mesta v rôznych oblastiach života. Keďže sa vždy snažíme pristupovať k oceňovaniu čo najobjektívnejšie, každoročne sa obraciame na širokú verejnosť, aby nám doručila svoje návrhy na ocenenie osobností Cenou mesta pre tento rok. celý text

ostatné | 16. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Únia žien vo Svite oslavovala.

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa žien sa v piatok 11. marca 2016 stretli členky Základnej organizácie Únie žien Slovenska vo Svite. Ich pozvanie na oslavu MDŽ prijal aj viceprimátor Ing. Ivan Zima. celý text

ostatné | 14. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
#

08. marec - Medzinárodný deň žien

Vedenie Mesta Svit praje všetkým ženám k Medzinárodnému dňu žien pevné zdravie a tiež to, aby ich v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch života sprevádzala pohoda, porozumenie, láska a zaslúžená úcta. celý text

ostatné | 8. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Parlamentné voľby vo Svite

Parlamentné voľby 2016 odštartovali 5. marca ráno o 7:00 a skončili sa večerným uzavretím volebných miestností o 22:00. K volebným urnám prišlo vo Svite 3 952 občanov. Najviac hlasov získala strana SMER - sociálna demokracia (1 156). Kompletné výsledky volieb si môžete pozrieť tu: Parlamentné voľby 2016 vo Svite celý text

ostatné | 7. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Spolu dokážeme viac

Vo štvrtok 25. februára 2016 sa v Poprade stretli predstavitelia vedení miest Svit a Poprad na ďalšom zo stretnutí na tému aktívnej vzájomnej spolupráce oboch samospráv. celý text

ostatné | 2. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 celý text

ostatné | 2. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Fínsky honorárny konzul vo Svite.

V utorok 01. marca 2016 sa primátor mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek a prednosta MsÚ Ing. Stanislav Kopčák stretli na pracovnom stretnutí s honorárnym konzulom Slovenskej republiky vo Fínsku Mikaelom Ahlbäckom, ktorý MsÚ vo Svite navštívil v sprievode Ing. Martina Ľacha, výkonného riaditeľa spoločnosti TERICHEM, a.s. celý text

ostatné | 1. 3. 2016 | Autor: Správca Webu
prvá
z 52
posledná