Obsah

Aktuality mesta

Život v meste

Správy

prvá
z 53
posledná

#

Zásahový tím pre medveďa hnedého

V súčasnosti je problematika škôd spôsobených medveďom hnedým na hospodárskych zvieratách, včelstvách, poľnohospodárskych plodinách, ovocných, lesných drevinách a majetku pomerne citlivo vnímaná zo strany odbornej, ale hlavne laickej verejnosti. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Privítanie nových občanov mesta Svit

V sobotu 11. februára 2017 sme v Obradnej sieni Domu kultúry vo Svite slávnostne privítali nových občanov nášho mesta – malých Sviťanov. Hrdým rodičom a hosťom zaželal všetko dobré do života najprv primátor mesta Ing. Miroslav Škvarek a vedúca odboru školstva a kultúry pri MsÚ vo Svite Mgr. Lenka Mačugová. Pozvanie na zápis do pamätnej knihy prijali rodičia a ich detičky, narodené v období od 8. júna 2016 do 19. októbra 2016. Príjemnú atmosféru svojimi umeleckými hudobnými výkonmi dotvorila Súkromná základná umelecká škola Fantázia. celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Cena tepla pre Sviťanov tento rok poklesla

Zmluvu o centrálnej dodávke tepla slúžiaceho na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody pre bytovú a komunálnu sféru mesta Svit v roku 2017 podpísali na Mestskom úrade vo Svite vo štvrtok 2. februára 2017 riaditeľ Chemosvitu Energochem, a. s., Ing. Peter Ferjanček a riaditeľka spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Ing. Dana Meriačová za prítomnosti predsedu predstavenstva Chemosvitu Energochem, a.s. Ing. Vladimíra Baloga, zástupcu primátora mesta Svit Ivana Zimu a prednostu mestského úradu Ing. Stanislava Kopčáka. celý text

ostatné | 9. 2. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Pietny akt kladenia vencov k 72. výročiu oslobodenia mesta

V piatok 27. januára sme si pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku padlým pripomenuli 72. výročie oslobodenia mesta Svit. Primátor mesta Miroslav Škvarek vo svojom príhovore zdôraznil významnosť tejto historickej udalosti, pričom spomienky na ňu sa zúčastňuje stále menej a menej priamych účastníkov, ktorí by nám hrôzy vojny svojimi autentickými spomienkami pripomínali. A my by sme zabúdať nemali. celý text

ostatné | 31. 1. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Mesto Svit vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku (ZO Breziny)

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607, zastúpené primátorom mesta Ing. Miroslavom Škvarekom vyhlasuje na základe § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 1/2017. celý text

ostatné | 31. 1. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Novoročné stretnutie seniorov s predstaviteľmi mesta Svit

Seniori tvoria vo Svite pomerne veľkú časť obyvateľstva a nie je žiadnym tajomstvom, že žijú aktívny život - organizujú akcie, do ktorých zapájajú všetky vekové kategórie. Už siedmy rok zorganizovala Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) vo Svite v spolupráci so spoločenskými organizáciami mesta Novoročné stretnutie seniorov s poslancami. Pozvaní boli zástupcovia mestských podnikov, základných škôl, Okresná organizácia JDS Poprad i najvyšší predstavitelia mesta. celý text

ostatné | 31. 1. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Výťah na mestskom úrade je už v prevádzke

V budove Mestského úradu vo Svite bolo potrebné v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o Všeobecných technických požiadavkách na zabezpečenie užívania osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie zrealizovať výstavbu osobného výťahu pre bezbariérové sprístupnenie všetkých podlaží objektu. celý text

ostatné | 27. 1. 2017 | Autor: Správca Webu
#

PF 2017

Vážení Sviťania, celý text

ostatné | 23. 12. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Slávnostné prijatie jubilantov

V stredu 14. decembra 2016 sa primátor mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek stretol s občanmi mesta Svit pri slávnostnej príležitosti osláv ich životného jubilea. Medzi oslávencami v Dome kultúry vo Svite nechýbala ani 92-ročná jubilantka - pani Jozefína Schmidtová a 85-roční jubilanti - pani Vilma Hrašková, Mária Horvátová, páni František Magač, František Hrablay a František Béreš, ktorí aj vo svojom obdivuhodnom veku prekypujú životnou energiou. celý text

ostatné | 22. 12. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Mikulášska kvapka 2016

Vo štvrtok 15. decembra 2016 sa v priestoroch Centra voľného času v budove Mestského úradu vo Svite konala akcia pre darovanie krvi pod názvom „Mikulášska kvapka“. celý text

ostatné | 22. 12. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Aj vo Svite si môžete kúpiť pstruha či kapra na Vianoce

Tento rok nemusíte chodiť ďaleko, aby ste si zaobstarali ryby na štedrovečerný stôl. Pstruha či kapra si počas vianočného predaja rýb môžete kúpiť aj v stredisku Slovenského rybárskeho zväzu vo Svite. celý text

ostatné | 14. 12. 2016 | Autor: Správca Webu
#

V intraviláne mesta bude do konca mája prebiehať odstrel líšok

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva povolil v zmysle § 56 ods. 7 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve mimoriadny lov zveri za účelom obmedzenia stavu líšky hrdzavej (Vulpes vulpes) na nepoľovných plochách – v intraviláne mesta Svit, a to s okamžitou platnosťou až do 31. mája 2017. Dôvodom vydania predmetného mimoriadneho povolenia je najmä zvýšený výskyt líšok v zastavanom území mesta s poukazom na ochranu zdravia občanov a ochranu majetku občanov mesta. Na vykonanie tohto lovu bol rozhodnutím Okresného úradu Poprad poverený užívateľ uznaného poľovného revíru Kozí Kameň – PRO POPULO Poprad, s.r.o. celý text

ostatné | 14. 12. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Obmedzenie pohybu po vodných plochách

Štrkovisko medzi Svitom a Batizovcami je aj napriek výslovnému zákazu vstupu, o ktorom informujú výstražné tabule rozmiestnené v areáli, frekventovane navštevovaným miestom nielen v lete, ale aj v zime. Oficiálne je to však aj v súčasnosti aktívne stavenisko, preto je zakázané, aby tam ľudia vstupovali a vykonávali rôzne rekreačné či športové aktivity. celý text

ostatné | 12. 12. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Darcovia krvi zo Svitu si prevzali ocenenia

Záchrana života darovaním najcennejšej a nenahraditeľnej tekutiny na svete je jedným z najväčších prejavov ľudskosti. Takýto humánny čin je hodný významnej pozornosti, ktorej sa mnohonásobným darcom krvi dostalo slávnostným oceňovaním v piatok 25. novembra 2016 na Mestskom úrade v Poprade. celý text

ostatné | 9. 12. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Cieľom novej reštaurácie blízko Svitu je vylepšiť kultúru stravovania na ďialniciach

Na diaľničnom odpočívadle Štrba neďaleko Svitu prednedávnom otvorili novú reštauráciu Smile Restaurant. Už na prvý pohľad upúta úžasným výhľadom na panorámu Vysokých Tatier a neskôr je jej cieľom upútať zákazníkov aj kvalitným jedálničkom. celý text

ostatné | 7. 12. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Mikuláš v meste

Mikuláš navštívil mesto Svit tento rok s malým predstihom, a to v sobotu 3. decembra. Mikulášsku atmosféru odštartoval v sobotu ráno o 09.00 hod. na železničnej stanici vo Svite špeciálny parný vlak ťahaný lokomotívou Papagáj. Spolu s Mikulášom, anjelom a čertom čakala na cestujúcich jazda historickými vagónmi zo Svitu cez Poprad do Kežmarku a späť, pričom každé dieťa vo vlaku od Mikuláša dostalo sladké prekvapenie. celý text

ostatné | 7. 12. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Základná škola na Mierovej oslavuje sedemdesiatku

Písal sa rok 1946, keď prví žiaci zasadli do školských lavíc v budove na Hviezdoslavovej ulici. Uplynulo odvtedy už 70 rokov. 70 rokov existencie našej planéty neznamená nič. 70 rokov existencie človeka znamená, že má už za sebou veľkú časť života. 70 rokov existencie našej školy znamená, že jej prah prekročili tisíce žiakov, že dnešní sedemdesiatnici, ktorí vtedy začali chodiť do 1. triedy, majú 76 rokov. Tých niekoľko generácií našich žiakov, to je história, ktorá je napísaná v kronike života, v kronike školy. celý text

ostatné | 30. 11. 2016 | Autor: Správca Webu
#

„DOTYKY S UMENÍM“ opäť vo Svite

V dňoch 17. – 22. októbra 2016 sa uskutočnil v priestoroch Koliby vo Svite plenér mladých výtvarníkov pod názvom „DOTYKY S UMENÍM“, venovaný pamiatke na nezabudnuteľné stretnutia talentovanej mládeže s národným umelcom Tiborom Bartfayom a akademickým výtvarníkom Mariánom Prešnajderom, ktoré sa v minulosti začali konať vo Svite a donedávna pokračovali v rôznych kútoch Podtatranského regiónu. celý text

ostatné | 23. 11. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Štátny fond rozvoja bývania oslávil 20 rokov

Štátny fond rozvoja bývania funguje už dvadsať rokov. Od svojho založenia v roku 1996 poskytol podporu pre 48-tisíc klientov v sume viac ako 2,7 miliardy eur. celý text

ostatné | 22. 11. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Od Nežnej revolúcie ubehlo 27 rokov...

Na Slovensku si od roku 2001 každoročne pripomíname 17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Tento dátum sa v minulosti spájal najmä s Medzinárodným dňom študentstva. celý text

ostatné | 17. 11. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Neničme si životné prostredie parkovaním na zeleni

Problém s parkovaním patrí medzi neustále rozširujúce sa problémy súčasnej doby, pretože kapacita parkovacích miest nezodpovedá počtu majiteľov vozidiel. Týka sa to aj (ale rozhodne nielen) parkovania vozidiel v meste Svit. celý text

ostatné | 16. 11. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Darček v podobe swingu seniorov prekvapil i potešil

Každoročne v mesiaci, ktorý patrí úcte skôr narodeným, aj naše mesto pozýva do Domu kultúry seniorov, aby im odovzdalo darček v podobe slávnostného programu. celý text

ostatné | 31. 10. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Dnes si pripomíname 98. výročie prvej Československej republiky

Výročie vzniku Československa, ku ktorému oficiálne prišlo 28. októbra 1918, si Slovenská republika pripomína ako pamätný deň. V Českej republike je 28. október najvýznamnejším štátnym sviatkom. celý text

ostatné | 28. 10. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Svit rozvíja spoluprácu s mestom Partizánske

Primátor mesta Svit Miroslav Škvarek sa spolu s prednostom mestského úradu Stanislavom Kopčákom a poslancami Mestského zastupiteľstva Jánom Babčákom a Jankou Bobulovou v stredu 26. októbra zúčastnili v Partizánskom na oslavách 98. výročia vzniku prvej Československej republiky. Primátor mesta Partizánske Jozef Božik sa atmosféru tohtoročných osláv rozhodol umocniť aj oficiálnym podpisom Zmluvy o partnerstve a spolupráci medzi mestom Svit a mestom Partizánske. celý text

ostatné | 28. 10. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Dušičky vo Svite

Prinášame Vám základné informácie k Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých vo Svite celý text

ostatné | 28. 10. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Detské ihrisko v areáli Materskej školy na Mierovej ulici je dokončené

Pred pár týždňami sa rozsiahla zelená trávnatá plocha v areáli Materskej školy na Mierovej ulici začala meniť na nové detské ihrisko. Realizácia nových herných prvkov detského ihriska bola nevyhnutná. Do tohto areálu sa v takejto miere neinvestovalo desiatky rokov. celý text

ostatné | 27. 10. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Občianske združenie Familiaris oslávilo 10. výročie

História občianskeho združenia Familiaris pôsobiaceho vo Svite sa začala písať pred 10 rokmi. Občianske združenie bolo založené s cieľom pomôcť v našom meste rodinám, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. celý text

ostatné | 27. 10. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Seniori na koncerte Integrácia seniorov 2016

Vo štvrtok 20. októbra 2016 sa v rámci Mesiaca úcty k starším uskutočnil v Aréne Poprad 1. ročník koncertu Integrácia seniorov. celý text

ostatné | 26. 10. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Jesenná detská burza mala úspech

Základná organizácia Únie žien Slovenska vo Svite každoročne na jar a na jeseň organizuje Detskú burzu detského oblečenia, športových potrieb a hračiek. Minulý týždeň sa tak vo štvrtok a v piatok sa konala v budove pošty detská burza, kde ste mohli či už výhodne predať alebo nakúpiť nielen jesenné a zimné detské oblečenie, ale aj športové potreby a hračky. Organizátorky tejto akcie boli s tohtoročnou jesennou burzou spokojné a považujú ju za vcelku úspešnú. Ďalšia detská burza sa uskutoční v jarnom období. celý text

ostatné | 26. 10. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Vo Svite sa nakrúcal nový tanečný film Backstage

Na prelome septembra a októbra ste v uliciach Svitu a na železničnej stanici mohli stretnúť kamery, hercov, tanečníkov či filmový štáb. Nebola to žiadna náhoda, pretože v našom malom mestečku sa nakrúcali scény nového hudobno – tanečného dlhometrážneho filmu Backstage, ktorý mal pôvodne názov Hugo. celý text

ostatné | 25. 10. 2016 | Autor: Správca Webu
prvá
z 53
posledná