Obsah

Aktuality mesta

Život v meste

Správy

prvá
z 51
posledná

#

Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete

Odpad je podľa európskej smernice definovaný ako “každá látka alebo vec, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je povinný sa jej zbaviť”. Priemerný Slovák za rok vyprodukuje 330 kg komunálneho odpadu, pričom sa zrecykluje len 8%. Zvyšok končí buď na skládkach alebo v spaľovni. Teda aspoň papierovo. Stačí ale vyjsť z domu a vidíme, aké množstvá odpadu končia na chodníkoch, v kríkoch, riekach a lesoch. celý text

ostatné | 17. 11. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Ochutnajte Dubčekove rožky a odvezte sa v retro MHD

Už v piatok 17. novembra 2017 sa môžete na Železničnej stanici vo Svite vrátiť v čase o niekoľko desiatok rokov späť. Členovia Mládežníckeho parlamentu pripravili podujatie, ktorým si chcú pripomenúť Medzinárodný deň študentstva. celý text

ostatné | 16. 11. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Výsledky volieb do orgánov VÚC

Mesto Svit malo pre voľby do orgánov VÚC určených 6 volebných okrskov. Zo 6354 voličov, ktorí boli zapísaní v zoznamoch voličov sa na hlasovaní zúčastnilo 1946, čo predstavuje 30,63 % účasť. Z celkového počtu odovzdaných hlasov pre kandidátov na poslancov VÚC za mesto Svit bolo 1899 platných hlasov, rovnaký počet platných hlasovacích lístkov bol odovzdaný aj pre kandidátov na predsedu VÚC. celý text

ostatné | 10. 11. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Mladí pripravujú vo Svite retro deň

Písal sa 17. november 1989. Desaťtisíc československých študentov demonštrovalo ulicami Prahy. Práve prechádzali okolo Národného divadla, keď príslušníci ZNB zablokovali skandujúci dav z oboch strán... celý text

ostatné | 8. 11. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Mestská knižnica oslávila osemdesiatku

Nie je žiadnym tajomstvom, že Mestská knižnica vo Svite oslávila tento rok svoje 80. výročie založenia. Počas druhého októbrového týždňa prebiehali pri príležitosti tohto výročia mestskej knižnice rôzne podujatia pre všetky vekové kategórie návštevníkov. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Komunity sa budú stretávať v novom

Jednotlivé komunity pôsobiace na území mesta Svit, ktoré sa doteraz stretávali v priestoroch Domu kultúry, sa od začiatku novembra môžu tešiť z novozriadenej komunitnej miestnosti v priestoroch Mestského úradu. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Desať rokov Bytového podniku

Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života, pretože bývanie patrí k základným životným potrebám každého človeka. Cieľom spoločnosti Bytový podnik Svit, s.r.o. je zvýšiť životnú úroveň bývania a spokojného spolunažívania obyvateľov mesta. Zároveň sa snaží chrániť životné prostredie a nachádzať energeticky úsporné opatrenia. celý text

ostatné | 26. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Dušičky vo Svite

Aj tento rok Vám prinášame základné informácie ohľadom návštev cintorína, či boholužieb k Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých vo Svite. celý text

ostatné | 24. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Blížia sa voľby do orgánov VÚC

V sobotu 4. novembra 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov vyšších územných celkov – tzv. krajské voľby. Termín volieb vyhlasuje predseda parlamentu najneskôr 110 dní predo dňom konania volieb. Podľa zákona sa voľby konajú v posledných 14 dňoch volebného obdobia. Naposledy bolo hlasovanie v roku 2013. celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Slávnostné prijatie jubilantov

V stredu 4. októbra 2017 sa primátor mesta Svit Miroslav Škvarek stretol s občanmi mesta Svit pri slávnostnej príležitosti osláv ich životného jubilea. Pozvanie prijali občania, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea a na túto počesť sa v obradnej sieni Domu kultúry vo Svite zišlo 26 oslávencov. celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Október - mesiac úcty k starším

Jeseň za oknami už v plnom prúde ukazuje svoju silu a oblieka stromy do krásnych pestrofarebných šiat. Zubaté slniečko sa strieda s dažďom a do nových dní nás začínajú vítať mrazivé rána. Všetko nasvedčuje tomu, že prišiel október so svojim krásnym prívlastkom – je to Mesiac úcty k starším. Mesiac úcty k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie a ktorí sa každý deň vzdávali radostí života, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Mesiac úcty k našim otcom, mamám, starým otcom, starým mamám... celý text

ostatné | 11. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Obchodná verejná súťaž na predaj bytu

Mesto Svit vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281 - § 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 6/2017 na predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2617, k.ú. Svit: celý text

ostatné | 6. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Mestská výstava ovocia a zeleniny

Jeden z najdrahších, ale zároveň asi aj najkrajších koníčkov pre človeka, je záhradkárčenie. V septembri prišiel opäť čas zhodnotiť milú udalosť, ktorou je každoročná výstava ovocia a zeleniny. Záhradkári ju prirovnávajú k malej dožinkovej oslave. Tento rok chceme sa výstava konala výnimočne pri príležitosti 60. výročia vzniku Slovenského zväzu záhradkárov. celý text

ostatné | 5. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Mesto opäť vyhlasuje OVS na predaj pozemkov v ZO Breziny

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle §9a zák. č. 138/1991 Zb. a §281-§288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 7/2017 na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 1 a 2834, k.ú. Svit - pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite. celý text

ostatné | 4. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Svetový deň bez áut vo Svite

Mesto Svit sa už po tretíkrát vo svojej histórii zapojilo do Európskeho týždňa mobility, ktorý prebiehal v dňoch od 16. do 22.9. 2017 a vyvrcholil v piatok 22. septembra Svetovým dňom bez áut. Ide o najväčšiu a najrozšírenejšiu kampaň na svete na podporu trvalo udržateľnej mobility, ktorú koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia. Do tejto národnej kampane sa prihlásilo v rámci Slovenska tento rok celkovo 49 miest. celý text

ostatné | 26. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

"Džuska" v novom šate

Ak ste ešte nestihli zaregistrovať túto novinku v našom meste, mali by ste navštíviť zrekonštruovanú a novootvorenú reštauráciu Stellar house na poschodí Domu kultúry. celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

V meste pribudli nové kamery, obnovuje sa mestský kamerový monitorovací systém

Kamerové systémy patria medzi základné a najdôležitejšie piliere bezpečnostných systémov. Tie zabezpečujú ochranu dôležitých hodnôt v rôznych záujmových oblastiach. Aj do tejto sféry zasahujú moderné technológie a veľkou mierou sa podieľajú na zvýšení efektívnosti celého bezpečnostného systému. celý text

ostatné | 18. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Nové detské ihrisko má už aj škôlka v Podskalke

Rozsiahla zelená trávnatá plocha so starým detským ihriskom v areáli elokovaného pracoviska Materskej školy, Mierová - Materskej školy na Školskej ulici sa začala meniť na nové detské ihrisko. Realizácia nových herných prvkov detského ihriska bola nevyhnutná. celý text

ostatné | 16. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Európsky týždeň mobility 2017

Svetový Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre prepravu multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či hromadnou dopravou) – alternatívy osobných motorových vozidiel. celý text

ostatné | 13. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Spojenie škôl vo Svite už od septembra

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin a žiaci s učiteľmi sa opäť vydávajú na cestu nielen za poznaním, ale aj v ústrety úlohám, ktoré tento školský rok prinesie. celý text

ostatné | 12. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Vo Svite pribudne nový podjazd popod železnicu, ŽSR zrekonštruujú aj stanicu

Pred viac ako dvoma rokmi prebehlo pripomienkové konanie k projektu Železníc Slovenskej republiky k podjazdu popod železnicu z mesta Svit smerom na Batizovce a ďalej na Vysoké Tatry. Celý projekt výstavby podjazdu s cestnými infraštruktúrami vrátane rekonštrukcie železničnej stanice Svit je súčasťou rekonštrukcie železničného zvršku v úseku Lučivná – Poprad. celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Zmeny v školách vo Svite nastanú od nového školského roka

Nový školský rok začnú 4. septembra 2017 aj žiaci vo Svite, keď zasadnú do školských lavíc v ZŠ Komenského a v Spojenej škole, Mierová. celý text

ostatné | 1. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Zmena organizácie dopravy v meste

V posledných dňoch ste si mohli v meste všimnúť viaceré úpravy cestných komunikácií. Jedná sa najmä rekonštrukciu ulice Ivana Krasku a o ulicu Komenského, kde na vodičov čakajú určité zmeny v organizácii dopravy a doplnenie trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia, na čo upozorňujú tabule osadené pred vjazdom do týchto ulíc. celý text

ostatné | 31. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
#

HASIČI VARUJÚ PRED ZVÝŠENÝM NEBEZPEČENSTVOM VZNIKU POŽIAROV

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 31. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Obnovenie vodorovného dopravného značenia v meste

Na začiatku leta došlo v meste k obnove vodorovného dopravného značenia na cestných komunikáciách. Nové priechody pre chodcov boli najmä kvôli bezpečnosti vyznačené aj na ulici Mierovej pred Potravinami u Lukáča a pri Dome opatrovateľskej služby na ul. Štúrovej. celý text

ostatné | 14. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Pred vyhodením zošliapnite...

Pri kontajneroch na triedený zber sa často stretávame s neporiadkom – nestlačené PET fľaše, plechovky od piva, nápojové kartóny, škatule od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a kontajner vyzerá byť na prvý pohľad preplnený odpadom, ale v skutočnosti je plný iba spolovice. celý text

ostatné | 13. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Prajeme Vám krásne leto!

Milí Sviťania, celý text

ostatné | 9. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Privítanie nových občanov mesta Svit

V sobotu 1. júla 2017 sme v Obradnej sieni Domu kultúry vo Svite slávnostne privítali nových občanov nášho mesta – malých Sviťanov. Hrdým rodičom a hosťom zaželal všetko dobré do života najprv viceprimátor mesta Ivan Zima a vedúca odboru školstva a kultúry pri MsÚ vo Svite Lenka Mačugová. Pozvanie na zápis do pamätnej knihy prijali rodičia a ich detičky, narodené v období od 20. októbra 2016 do 17. februára 2017. Príjemnú atmosféru svojimi umeleckými hudobnými výkonmi dotvorili členky OZ Jaščurečky. celý text

ostatné | 6. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Oslava jubilantov 28.6.2017

Koniec júna sa niesol v duchu osláv, a tak sme nezabudli ani na našich seniorov - jubilantov. V stredu 28. júna v kruhu svojich rovesníkov oslávilo svoje jubileá 33 oslávencov. celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

V školách zazvonil zvonec...

Hurá! Škola končí! Brány škôl sa po desiatich mesiacoch usilovnej práce žiakov a učiteľov znova zatvárajú a školskému roku 2016/2017 zazvonil 30. júna posledný zvonček. Začínajú sa letné prázdniny a na všetkých žiakov čakajú po dlhých dňoch učenia sa horúce dni plné letných radovánok a sladkého ničnerobenia. celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá
z 51
posledná