Obsah

Aktuality mesta

Život v meste

Správy

prvá
z 53
posledná

#

V piatok sa udeľovali Ceny mesta a Ceny primátora

Posledný júnový víkend patril aj tento rok oslavám Dní mesta. Tie boli už tradične sprevádzané ďalšími akciami počas uplynulého týždňa. Dôležitým bodom programu bolo piatkové slávnostné odovzdávanie Cien mesta a Cien primátora mesta. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Počas Dní mesta sa zabávalo aj napriek nepriazni počasia

Posledný júnový víkend sa už tradične niesol v duchu osláv Dní mesta Svit. Po piatkovom odovzdávaní Cien mesta a Cien primátora mesta bol v sobotu pre Sviťanov pripravený bohatý kultúrny program v areáli Iskra Arény. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Nové športové pomôcky odovzdala škole návšteva z ministerstva

Základná škola Komenského vo Svite prijala vo štvrtok, 21. júna 2018 návštevu priamo z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá jej prišla odovzdať nové športové pomôcky, ktoré budú slúžiť žiakom pre individuálne či kolektívne športy. Odovzdávania sa zúčastnili aj zástupcovia mesta, a to primátor Miroslav Škvarek a prednosta Mestského úradu Juraj Peťko. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Poslanci schválili financie na opravu Domu smútku i na doplnenie vianočnej výzdoby

Zmeny v územnom pláne mesta, investičný úver na nájomný bytový dom či riešenie havarijného stavu Domu smútku a plavárne boli predmetom rokovania mestského zastupiteľstva vo štvrtok 21. júna. Mestskí poslanci sa však venovali aj schvaľovaniu financií na doplnenie vianočnej výzdoby v meste. celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Mestskí policajti dnes našli spiace dieťa v zamknutom aute

Dnes v dopoludňajších hodinách členovia hliadky Mestskej polície Svit Pavol Chalúpka a Peter Čech prijali oznámenie, že pred predajňou Lidl sa v zaparkovanom vozidle nachádza spiace dieťa. celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Dni mesta Svit už tento víkend

Jedno z najvýznamnejších kultúrnych podujatí v meste začne v piatok 22. júna a bude trvať dva dni. Dni mesta Svit otvorí slávnostné odovzdávanie Cien mesta a Cien primátora v Dome kultúry a sobota sa bude niesť v duchu kultúrneho programu pre všetky vekové kategórie. celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Oteckom prajeme všetko najlepšie

Tretiu júnovú nedeľu si každoročne pripomíname Deň otcov aj napriek tomu, že tento sviatok je u nás menej známy ako Deň matiek. Vo svete sa však oslavuje so všetkou vážnosťou. V tento deň oslavujeme všetkých mužov – otcov, ktorí sa s láskou zodpovedne starajú o svoju rodinu, otcovstvo a vplyv otcov na spoločnosť. celý text

ostatné | 17. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Vyskúšali už vaši psí miláčikovia ekologické toalety?

Mesto Svit sa z dôvodu skvalitnenia služieb poskytovaných svojim občanom, ako aj z dôvodu ochrany životného prostredia a verejnej zelene, rozhodlo riešiť dlhodobý problém so psími exkrementami osadením ekologických psích toaliet. Tieto boli na území mesta Svit osadené pozdĺž severného brehu rieky Poprad a taktiež pozdĺž hlavnej cesty I/18 prechádzajúcej cez mesto. celý text

ostatné | 16. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Siedmaci si opäť vyskúšali úlohu mestských poslancov

Vedenie mesta Svit pokračuje v dohode s vedením základných škôl vo Svite a v rámci hodín občianskej výchovy žiaci siedmych ročníkov postupne navštevujú priestory Mestského úradu vo Svite. Účelom týchto stretnutí je možnosť žiakov konfrontovať informácie o samospráve a jej fungovaní, ktoré získali z vyučovacieho procesu so skutočnosťou, teda teóriu s praktickou ukážkou činnosti samosprávy. celý text

ostatné | 8. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Poslanci riešili s primátorom aj havarijný stav plavárne

Nové všeobecne záväzné nariadenie o držaní psov, či riešenie havarijného stavu plavárne boli predmetom rokovania mestského zastupiteľstva vo štvrtok 31. mája. Mestskí poslanci sa však venovali aj schvaľovaniu cien mesta občanom, ktoré budú udeľované 22. júna v Dome kultúry. celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Krásny deň plný radosti pre všetky deti

Prvý júnový deň je každoročne venovaný všetkým deťom na celom svete. Pripomína nám hlavne to, že aj deti majú v našej spoločnosti svoje postavenie. Túto myšlienku plnenia radosti deťom práve 1. júna zdieľajú mnohé krajiny po celom svete. celý text

ostatné | 1. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Po meste premáva nový autobus, pripomína obyvateľom významné výročia

Určite ste si už všimli, že do prevádzky mestskej hromadnej dopravy vo Svite pribudol nový autobus, ktorý bol v pondelok 28. mája 2018 slávnostne uvedený do prevádzky. celý text

ostatné | 30. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

S teplejším počasím zavítal do mesta stavebný ruch, koncom roka by mali byť k dispozícii nové byty

Na budove starého internátu bývalej strednej priemyselnej chemickej školy sa opäť začal stavebný ruch a pri rekonštrukcii na 84 bytovú nájomnú jednotku došlo k zásadnému posunu. V priebehu minulého roka bola mestským zastupiteľstvom schválená žiadosť o poskytnutie prostriedkov na odkúpenie nájomnej bytovky, pričom mesto má aj podpísanú Zmluvu na dotačnú zložku odkupu so Štátnym fondom rozvoja bývania a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 28. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Privítanie nových občiankov mesta Svit

V sobotu 12. mája 2018 sme v Obradnej sieni Domu kultúry vo Svite slávnostne privítali nových občanov nášho mesta – malých Sviťanov. Hrdým rodičom a hosťom zaželal všetko dobré do života najprv primátor mesta Miroslav Škvarek a vedúca odboru školstva a kultúry pri MsÚ vo Svite Lenka Mačugová. Pozvanie na zápis do pamätnej knihy prijali rodičia a ich detičky, narodené v období od 1. júla 2017 do 30. októbra 2017. Príjemnú atmosféru svojimi umeleckými hudobnými výkonmi dotvorili žiaci Spojenej školy, Mierová - organizačná zložka ZUŠ. celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Plaváreň potrebuje rekonštrukciu, bude zatvorená do odvolania

Rehabilitačné stredisko – Plaváreň vo Svite bola do prevádzky uvedená v roku 1982. Za čas, ktorý uplynul od spustenia plavárne do prevádzky, nebola realizovaná žiadna rozsiahlejšia rekonštrukcia ani modernizácia technologickej časti bazénu. Počas predošlého obdobia boli realizované len nutné opravy a údržba súvisiaca s bežnou prevádzkou. celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Mesto opäť ponúka na predaj záhradky

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281 - § 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 5/2018 na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 2834, k.ú. Svit - pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite. celý text

ostatné | 14. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Mesto ponúka nájom nebytového priestoru

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281 - § 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 4/2018 na nájom nehnuteľného majetku mesta - nebytový priestor v administratívnej budove nad poštou. celý text

ostatné | 14. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Mamičky, všetko najlepšie...

Vedenie mesta Svit praje všetkým mamičkám, starým mamám a prastarým mamám všetko najlepšie ku Dňu matiek, najmä pevné zdravie a tiež to, aby ich v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch života sprevádzala pohoda, porozumenie, láska a zaslúžená úcta. celý text

ostatné | 13. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Od skončenia druhej svetovej vojny ubehlo 73 rokov

Podľa kalendára je už tradične 8. máj dňom pracovného pokoja pripomínajúcim nám deň víťazstva nad fašizmom a výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Mesto Svit si toto výročie pripomenulo aj tento rok, 4. mája 2018, pietnym aktom kladenia vencov pri Pamätníku padlých vo Svite, ktorý spolu s Mestom Svit zorganizovala ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Kytice vencov položili k Pamätníku padlých zástupcovia mesta, zástupcovia svitských firiem a Zväzu protifašistických bojovníkov vo Svite. celý text

ostatné | 8. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

HASIČI VARUJÚ PRED ZVÝŠENÝM NEBEZPEČENSTVOM VZNIKU POŽIAROV

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Vo Svite sa tradícia stavania májov stále dodržiava

Prelom mesiacov apríl a máj už tradične patrí stavaniu májov. Aj keď táto milá tradícia v očiach súčasníkov stále viac upadá do zabudnutia, na mnohých miestach Slovenska sa stále nájdu mladí muži, ktorí tento zvyk udržiavajú pri živote. Inak tomu nie je ani v našom malom mestečku. celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Pripomíname si prvý máj - Sviatok práce

História osláv prvomájového Sviatku práce siaha na našom území do 19. storočia. Prvé oslavy sa na slovenskom území konali v roku 1890 v areáli Železnej studienky v Bratislave, kde bol pri tejto príležitosti umiestnený aj pomník. celý text

ostatné | 1. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Mesto prichádza s riešením dlhodobého problému spojeného so znečisťovaním verejných priestranstiev psími exkrementami

Po dlhodobej polemike spojenej so znečisťovaním verejných priestranstiev psími exkrementami vedenie mesta Svit aj na základe tlaku verejnosti a poslancov mestského zastupiteľstva prikročilo k riešeniu, ktoré by malo byť prijateľné pre všetky zainteresované strany. Ide o jeden z najdiskutovanejších problémov, ktorý znepríjemňuje život obyvateľom mesta, a to nielen zodpovedným majiteľom psíkov, ale aj tým, ktorí sa sťažujú na znečisťovanie verejných chodníkov a priestranstiev psími exkrementami. celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Chodievate do práce na bicykli? Alebo by ste chceli začať? Zapojte sa do celoslovenskej súťaže

Po minuloročnom rekordnom ročníku, v ktorom sa v máji vydalo do ulíc viac než 8 500 obyvateľov zo 74 samospráv, pokračuje kampaň „Do práce na bicykli“ svojím 5. celoslovenským ročníkom s ambíciou ešte viac rozšíriť počty súťažiacich, motivovať samosprávy k intenzívnejšiemu rozvoju cyklistickej infraštruktúry a zamestnávateľov k zlepšeniu podmienok pre pracovníkov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli. V roku 2017 sa Mesto Svit stalo víťazom v kategórii samospráv v rámci celého Slovenska, kedy sa počas súťaže najazdilo vo Svite vyše 14-tisíc kilometrov. Životné prostredie sme tak od emisií ušetrili o 3545,56 kg CO₂. Mesto Svit sa počas mája plánuje opätovne zapojiť do tejto celonárodnej súťaže. celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Primátor na znak vďaky ocenil učiteľov

Byť učiteľom, je poslanie... celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Do komunitnej miestnosti pribudlo ďalšie vybavenie

Jednotlivé komunity pôsobiace na území mesta Svit, ktoré sa kedysi stretávali v priestoroch Domu kultúry, sa od začiatku novembra tešia z novozriadenej komunitnej miestnosti v priestoroch Mestského úradu, kde sa začali aktívne schádzať podľa svojho harmonogramu stretnutí. celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Siedmaci zasadli do lavíc mestských poslancov

Aj tento rok pokračuje vedenie mesta Svit v dohode s vedením základných škôl vo Svite, že v rámci hodín občianskej výchovy budú žiaci siedmych ročníkov postupne navštevovať priestory Mestského úradu vo Svite. Účelom týchto stretnutí je možnosť žiakov konfrontovať informácie o samospráve a jej fungovaní, ktoré získali z vyučovacieho procesu so skutočnosťou, teda teóriu s praktickou ukážkou činnosti samosprávy. celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Nový závesný systém ochráni interiér a poslúži najmä na výstavy

V budove pošty na poschodí sa nachádza miestnosť, v ktorej sa často konajú rôzne podujatia. Na jar či jeseň je to detská burza oblečenia, schôdze domových dôverníkov, ale počas roka má aj kultúrne a umelecké využitie, pretože organizácie, komunity či školy pôsobiace v meste ju využívajú na usporadúvanie výstav či vernisáží, pričom často dochádzalo k poškodzovaniu interiéru miestnosti. Rovnaký systém už nejaké obdobie úspešne funguje aj v priestoroch Mestskej knižnice. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Metská polícia si posvieti na nezodpovedných psíčkarov

V uplynulom období zaznamenala Mestská polícia Svit viacero podnetov a sťažností zo strany občanov na nedodržiavanie povinností majiteľov psov. Tieto podnety a sťažnosti sa týkali najmä nedodržania povinnosti držať psa na vôdzke, znečistenia verejného priestranstva alebo voľne potulujúcich sa psov na území mesta. celý text

ostatné | 31. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Poslanci rokovali s primátorom o nových projektoch, na cintoríne zas pribudne automat na sviečky

Projekt nadstavby a rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, či zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch cesty I/18 v intraviláne mesta boli predmetom rokovania ostatného mestského zastupiteľstva v utorok 27. marca. Mestskí poslanci schválili aj nájom časti pozemku vo vstupnom portáli cintorína na umiestnenie automatu na predaj sviečok. celý text

ostatné | 31. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
prvá
z 53
posledná