Obsah

Aktuality mesta

Život v meste

Správy

prvá
z 43
posledná

#

Zmena organizácie dopravy v meste

V posledných dňoch ste si mohli v meste všimnúť viaceré úpravy cestných komunikácií. Jedná sa najmä rekonštrukciu ulice Ivana Krasku a o ulicu Komenského, kde na vodičov čakajú určité zmeny v organizácii dopravy a doplnenie trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia, na čo upozorňujú tabule osadené pred vjazdom do týchto ulíc. celý text

ostatné | 31. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
#

HASIČI VARUJÚ PRED ZVÝŠENÝM NEBEZPEČENSTVOM VZNIKU POŽIAROV

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 31. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Obnovenie vodorovného dopravného značenia v meste

Na začiatku leta došlo v meste k obnove vodorovného dopravného značenia na cestných komunikáciách. Nové priechody pre chodcov boli najmä kvôli bezpečnosti vyznačené aj na ulici Mierovej pred Potravinami u Lukáča a pri Dome opatrovateľskej služby na ul. Štúrovej. celý text

ostatné | 14. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Pred vyhodením zošliapnite...

Pri kontajneroch na triedený zber sa často stretávame s neporiadkom – nestlačené PET fľaše, plechovky od piva, nápojové kartóny, škatule od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a kontajner vyzerá byť na prvý pohľad preplnený odpadom, ale v skutočnosti je plný iba spolovice. celý text

ostatné | 13. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Prajeme Vám krásne leto!

Milí Sviťania, celý text

ostatné | 9. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Privítanie nových občanov mesta Svit

V sobotu 1. júla 2017 sme v Obradnej sieni Domu kultúry vo Svite slávnostne privítali nových občanov nášho mesta – malých Sviťanov. Hrdým rodičom a hosťom zaželal všetko dobré do života najprv viceprimátor mesta Ivan Zima a vedúca odboru školstva a kultúry pri MsÚ vo Svite Lenka Mačugová. Pozvanie na zápis do pamätnej knihy prijali rodičia a ich detičky, narodené v období od 20. októbra 2016 do 17. februára 2017. Príjemnú atmosféru svojimi umeleckými hudobnými výkonmi dotvorili členky OZ Jaščurečky. celý text

ostatné | 6. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Oslava jubilantov 28.6.2017

Koniec júna sa niesol v duchu osláv, a tak sme nezabudli ani na našich seniorov - jubilantov. V stredu 28. júna v kruhu svojich rovesníkov oslávilo svoje jubileá 33 oslávencov. celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

V školách zazvonil zvonec...

Hurá! Škola končí! Brány škôl sa po desiatich mesiacoch usilovnej práce žiakov a učiteľov znova zatvárajú a školskému roku 2016/2017 zazvonil 30. júna posledný zvonček. Začínajú sa letné prázdniny a na všetkých žiakov čakajú po dlhých dňoch učenia sa horúce dni plné letných radovánok a sladkého ničnerobenia. celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Objatia sa rozdávali zadarmo

Ulice mesta Svit sa 26. júna zaplnili dobrovoľníkmi rôznych vekových kategórií, ktorí rozdávali objatia. celý text

ostatné | 1. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Seniori si vo Svite opäť zašportovali

Vo Svite sa začiatkom júna konal už siedmy ročník Okresných športových hier seniorov. Organizátorom hier bola Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite na čele s predsedom Miroslavom Jurčákom v spolupráci s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Poprade na čele s predsedom Jánom Surmíkom. celý text

ostatné | 27. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Deti vo Svite oslavovali svoj sviatok

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovalo mesto Svit spolu s Centrom voľného času Deň detskej radosti, ktorý sa konal v sobotu 03. júna 2017 v areáli pri Kolibe. Od 10.00 hod. si deti mohli užiť maratón súťaží, hier a zábavy. celý text

ostatné | 6. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Toto leto nemusí byť nudné!

Milí rodičia, toto leto nemusí byť nudné! Už si lámete hlavu nad tým, ako vyplníte dni svojho školáka počas letných prázdnin? Chcete, aby zažil/a niečo zaujímavé a spojil/a príjemné s užitočným? Presne taký program sa chystá pre deti 3. - 8. ročníka ZŠ tento rok vo Svite – a to bezplatne ! celý text

ostatné | 2. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
#

SVIT.kom tento rok so zmenami - bude aj súťaž o najlepší guláš

Mesto Svit v spolupráci s miestnymi komunitami pripravuje tretí ročník dvojdňového komunitného festivalu s názvom „SVIT.kom“, ktorý však tento rok so sebou prináša niekoľko zmien. Jednou z nich je zmenený termín komunitného festivalu, tentokrát bude spojený s podujatím Dni mesta Svit, a tak sa uskutoční v dňoch 23. a 24. júna 2017. celý text

ostatné | 2. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Záhradky v ZO Breziny opäť na predaj

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281-§ 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č.5/2017 na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 1 a 2834, k. ú.Svit - pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite. celý text

ostatné | 30. 5. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Deň matiek

Vedenie mesta Svit praje všetkým mamičkám, starým mamám a prastarým mamám všetko najlepšie ku Dňu matiek, najmä pevné zdravie a tiež to, aby ich v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch života sprevádzala pohoda, porozumenie, láska a zaslúžená úcta. celý text

ostatné | 14. 5. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Pripomenuli sme si 72. výročie ukončenia 2. svetovej vojny

Podľa kalendára je už tradične 8. máj štátnym sviatkom pripomínajúcim nám deň víťazstva nad fašizmom a výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Mesto Svit si toto výročie pripomenulo aj tento rok, 5. mája 2017, pietnym aktom kladenia vencov pri Pamätníku padlých vo Svite, ktorý spolu s Mestom Svit zorganizovala ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Kytice vencov položili k Pamätníku padlých zástupcovia mesta, zástupcovia svitských firiem a Zväzu protifašistických bojovníkov vo Svite. celý text

ostatné | 9. 5. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Tradícia májov vo Svite

Prelom mesiacov apríl a máj už tradične na našom území patrí stavaniu májov. Aj keď táto milá tradícia v očiach súčasníkov stále viac upadá do zabudnutia, na mnohých miestach Slovenska sa stále nájdu mladí muži, ktorí tento zvyk udržiavajú pri živote. Tak je tomu aj v našom meste Svit. celý text

ostatné | 4. 5. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Obchodná verejná súťaž na nájom priestorov v Dome kultúry

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a §281-§288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž (OVS) č. 4/2017 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit. celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Nové občianske združenie pre mládež

Nové občianske združenie pre mládež v našom meste! celý text

ostatné | 20. 4. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Slávnostné prijatie jubilantov

V stredu 5. apríla 2017 sa primátor mesta Svit Miroslav Škvarek stretol s občanmi mesta Svit pri slávnostnej príležitosti osláv ich životného jubilea. Pozvanie prijali občania, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea a na túto počesť sa v obradnej sieni Domu kultúry vo Svite zišlo 30 oslávencov. celý text

ostatné | 13. 4. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Veľká noc 2017

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Veľkonočné sviatky so sebou okrem sviežeho zelenania sa trávy, prvých jarných kvetov a švitorenia vtáčikov aj veľa krásnych a unikátnych zvykov a tradícií, ktoré sa v minulosti k tomuto obdobiu viazali. Dodnes dodržiavame pôst na Veľký piatok a nevynechávame ani oblievačku a šibačku na Veľkonočný pondelok. Spolu s Vianocami patria sviatky Veľkej noci nepochybne k tým najkrajším v roku. Rodina má príležitosť stretnúť sa znova pri spoločnom stole a práve v tieto dni si uctievame tradície viac, ako inokedy. celý text

ostatné | 12. 4. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Pozemky v ZO Breziny opäť na predaj

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281-§ 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č.3/2017 na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 1 a 2834, k.ú.Svit - pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite. celý text

ostatné | 4. 4. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Mesto opätovne získalo Pečať rozvoja obcí a miest

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky vyhodnotilo mesto Svit ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja. Patrí medzi 30 percent miest, ktoré vyšli z hodnotenia pozitívne. celý text

ostatné | 29. 3. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Mesto Svit sa stalo novým sídlom Správy TANAP-u

Správa Tatranského národného parku (TANAP), ktorá od roku 2000 sídlila v prenajatých priestoroch v Tatranskej Štrbe, sa v týchto dňoch sťahuje do Svitu. celý text

ostatné | 24. 3. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Siedmaci si vyskúšali úlohu mestských poslancov

Aj tento rok pokračuje vedenie mesta Svit v dohode s vedením základných škôl vo Svite, že v rámci hodín občianskej výchovy budú žiaci siedmych ročníkov postupne navštevovať priestory Mestského úradu vo Svite. Účelom týchto stretnutí je možnosť žiakov konfrontovať informácie o samospráve a jej fungovaní, ktoré získali z vyučovacieho procesu so skutočnosťou, teda teóriu s praktickou ukážkou činnosti samosprávy. celý text

ostatné | 22. 3. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Medzinárodný deň žien

Vedenie Mesta Svit praje všetkým ženám k Medzinárodnému dňu žien, aby vám priniesol toľko lásky, šťastia a radosti, koľko rozdávate svojim najbližším. Nezabúdajte na to, že všetky ženy sú výnimočné a zaslúžia si nielen úctu, ale aj slová vďaky už len za to, že sú a robia náš svet krajším. celý text

ostatné | 8. 3. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Zmena dopravného značenia na ceste I/18 vo Svite

Na ceste I/18 vo Svite sa mení dopravné značenie. V určitých úsekoch cesty dôjde v najbližších dňoch na základe osadenia dopravných značiek v intraviláne mesta k zmene najvyššej povolenej rýchlosti z 50 km/h na 70 km/h. celý text

ostatné | 8. 3. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Mesto Svit vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607, zastúpené primátorom mesta Ing. Miroslavom Škvarekom (ďalej aj „vyhlasovateľ“) vyhlasuje na základe § 281 - 288 zák.č. 513/1991Zb. Obch.zák. obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta č. 2/2017. Účelom nájmu je prevádzkovanie nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry ako reštaurácia a kaviareň. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Zásahový tím pre medveďa hnedého

V súčasnosti je problematika škôd spôsobených medveďom hnedým na hospodárskych zvieratách, včelstvách, poľnohospodárskych plodinách, ovocných, lesných drevinách a majetku pomerne citlivo vnímaná zo strany odbornej, ale hlavne laickej verejnosti. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Privítanie nových občanov mesta Svit

V sobotu 11. februára 2017 sme v Obradnej sieni Domu kultúry vo Svite slávnostne privítali nových občanov nášho mesta – malých Sviťanov. Hrdým rodičom a hosťom zaželal všetko dobré do života najprv primátor mesta Ing. Miroslav Škvarek a vedúca odboru školstva a kultúry pri MsÚ vo Svite Mgr. Lenka Mačugová. Pozvanie na zápis do pamätnej knihy prijali rodičia a ich detičky, narodené v období od 8. júna 2016 do 19. októbra 2016. Príjemnú atmosféru svojimi umeleckými hudobnými výkonmi dotvorila Súkromná základná umelecká škola Fantázia. celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá
z 43
posledná