Obsah

25. NOVEMBER - MEDZINÁRODNÝ DEŇ ELIMINÁCIE NÁSILIA NA ŽENÁCH

Typ: ostatné
25. NOVEMBER - MEDZINÁRODNÝ DEŇ ELIMINÁCIE NÁSILIA NA ŽENÁCH 1NIE SOM OBEŤOU NÁSILIA ?
OR Policajného zboru SR upozorňuje verejnosť na pomoc pri eliminácii domáceho násilia na ženách, ktoré postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.

Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a formu diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať aj za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo súkromnom živote.

Linka tieňového volania 112

Polícia 158

www.zastavmenasilie.sk

Viac informácií v priloženom letáku.

A5_LETAK_NASILIE NA ZENACH PRINT - 2021.pdf (7.12 MB)


Príloha

Vytvorené: 22. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 22. 11. 2022 08:05
Autor: red