Obsah

25. NOVEMBER - MEDZINÁRODNÝ DEŇ ELIMINÁCIE NÁSILIA NA ŽENÁCH

Typ: ostatné
25. NOVEMBER - MEDZINÁRODNÝ DEŇ ELIMINÁCIE NÁSILIA NA ŽENÁCH  1NIE SOM OBEŤOU NÁSILIA ?
OR Policajného zboru SR upozorňuje verejnosť na riziko nárastu prípadov domáceho násilia v súvislosti s ochorením Covid-19 a na blížiaci sa Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách.

NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH !
Ide o je porušenie ľudských práv a formu diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať aj za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo súkromnom živote. Násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.

OR PZ dáva do pozornosti bezplatnú non-stop Linku pre ženy zažívajúce násilie  0800 212 212

Úvod.pdf (126.77 kB)

Jadro.pdf (433.48 kB)Záver.pdf (205.63 kB)


Prílohy

Vytvorené: 22. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 11. 2021 10:13
Autor: red