Obsah

10. riadne mimoplánované zasadnutie MsZ mesta Svit

Typ: ostatné
Erb mesta Svit 10. riadne mimoplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Pozvánka

na 10. riadne mimoplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 13. novembra /pondelok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
  3. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2023
  4. Diskusia
  5. Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta


Vytvorené: 10. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 10. 11. 2023 11:10
Autor: