Obsah

Usmernenie č. 2 pre výkon pohrebných a cintorínskych služieb v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19

Typ: ostatné
U s m e r n e n i e  č.  2 pre výkon pohrebných a cintorínskych služieb v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19 1Mesto Svit v súlade
- so zákazom organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy,
- so zákazom verejného slávenia bohoslužieb,
- s inštrukciami Úradu verejného zdravotníctva SR pre Pohrebné služby,
vydáva nasledovné doporučenia:

! pohrebný obrad by mal prebiehať len za prítomnosti čo najužšieho okruhu rodinných príslušníkov;

! z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
príznaky respiračného infekčného ochorenia;

! obmedziť rozsah účastníkov do 10 osôb.

 

Pokiaľ je možné, prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch.

 

V súvislosti s organizáciou pohrebného obradu je potrebné utvárať podmienky a vhodnou formou (napríklad prostredníctvom oznamu umiestneného pri vstupe do priestorov obradu) informovať rodinných príslušníkov zosnulého o potrebe:

! dodržiavať vzájomné odstupy medzi sediacimi, resp. stojacimi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti, na vzdialenosť aspoň 1,5 metra;

! dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu);

! minimalizovať priamy kontakt medzi účastníkmi vo forme podávania rúk, vzájomného objímania a pod.

 
Vnútorné priestory, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu účastníkov obradu (vstupné haly, obradné siene a pod.), je potrebné pravidelne vetrať a ich povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s účastníkmi pohrebných obradov, pravidelne dezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami (podľa potreby, resp. aspoň 1 x denne).

 

Riadiť sa ďalšími pokynmi uvedenými v:

„Inštrukcie Úradu verejného zdravotníctva SR pre Pohrebné služby v súvislosti s ochorením COVID-19„.


Vytvorené: 26. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 3. 2020 09:10
Autor: