Obsah

Prvá fáza uvoľňovania opatrení už prebieha. Čo to pre nás znamená?

Typ: ostatné
Prvá fáza uvoľňovania opatrení už prebieha. Čo to pre nás znamená? 1V priebehu minulého týždňa bola spustená prvá fáza uvoľňovania opatrení prijatých na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Kam môžete chodiť a čo zatiaľ povolené nie je? Prinášame vám prehľad praktických informácií na lepšie zorientovanie sa v nových pravidlách.

Od 22. apríla 2020, avšak stále za podmienky dodržiavania prísnych hygienických opatrení, povolil Úrad verejného zdravotníctva:

 • otvorenie obchodov a služieb do 300 m2
 • prevádzku dlhodobého ubytovania bez poskytovania stravy - ubytovne a hotely, pričom nesmie ísť o pobyt kratší ako 10 dní
 • otvorenie vonkajších trhovísk – musia mať vyčlenený zvlášť vchod a zvlášť východ, jednosmernú stánky musia byť od seba rozmiestnené minimálne 2 m, pričom na trhovisku je zákaz konzumácie akéhokoľvek jedla
 • otvorenie predajní automobilov vrátane autobazárov
 • otvorenie vonkajších športovísk, kde sa môžu vykonávať len nekontaktné športy (napr. tenis, golf, cyklistika, beh na bežeckej dráhe), a to bez použitia šatní, hygienických zariadení, bez prítomnosti divákov – do tejto kategórie sa nezahŕňajú detské ihriská, tie ostávajú z hygienických dôvodov naďalej zatvorené
 • otvorenie barov, kaviarní, zmrzlinární, reštaurácií a ďalších prevádzok verejného stravovania vrátane cukrární a stánkov s rýchlym občerstvením (mimo donáškovej služby) v obmedzenom čase od 6:00 do 20:00 h, avšak predaj v týchto prevádzkach je povolený len cez predajné okienko a konzumácia pokrmov a nápojov na terasách prevádzok nie je povolená (to prichádza do úvahy až prípadne v tretej fáze uvoľňovania opatrení), nápoje majú byť určené pre domácu spotrebu a v radoch pred okienkom je potrebné dodržiavať 2m rozostupy

Je potrebné vziať na vedomie, že nerešpektovanie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Celé znenie opatrenia nájdete v priloženom odkaze:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/22_04_2020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR.pdf

 

Taktiež je stále v platnosti opatrenie, ktoré zakazuje usporadúvanie hromadných podujatí akejkoľvek povahy, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, čím môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu ochorenia COVID-19.

Pre prevádzkovateľov všetkých otvorených obchodov a služieb stále platí, že vo svojich prevádzkach sú zodpovední za zabezpečenie dodržiavania hygienických opatrení.

 • vstup do prevádzky len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.), 
 • dezinfekcia rúk alebo poskytnutie jednorázových rukavíc pri vstupe do prevádzky,
 • minimálne 2m odstupy medzi osobami v prevádzke,
 • vstup max. 1 zákazník na 25m2 z rozlohy prevádzky,
 • viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu na všetky vstupy do prevádzky,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky,
 • vykonávať dezinfekciu dotykových plôch ako napr. kľučiek, nákupných vozíkov či košíkov atď.,
 • každý deň umývať podlahy prevádzky na vlhko,
 • každú nedeľu až do odvolania mať zavreté vykonať dezinfekciu priestorov (tzv. sanitárny deň) - výnimky pozri v Opatrení (PDF, 128 kB) (bod G).

 

Zmena nastala aj v čase na nakupovanie vyhradenom pre seniorov a dôchodcov (nad 65 rokov), od 22. apríla 2020 je tento čas vyhradený od 09:00 hod. do 11:00 hod. počas pracovných dní. Dôchodcovia však budú môcť nakupovať aj mimo vyhradených hodín, avšak Úrad verejného zdravotníctva SR dôrazne vyzýva seniorov, aby využívali vyhradený nákupný čas a mimo času nakupovali len ak je to nevyhnutné. Odporúča sa obrátiť sa so žiadosťou o pomoc s nákupmi na príbuzných, známych, susedov, alebo aby využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv. Je dôležité si uvedomiť, že je zodpovedné, aby seniori nakupovali presne vo vyhradených časoch. Toto nariadenie pomáha chrániť Vaše životy a zdravie.

 


Vytvorené: 28. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 4. 2020 10:31
Autor: JUDr. Lenka Faixová