Obsah

POZOR, OD DNEŠNÉHO RÁNA PLATIA NOVÉ OPATRENIA

Typ: ostatné
POZOR, OD DNEŠNÉHO RÁNA PLATIA NOVÉ OPATRENIA 1Platí zákaz pohybu bez rúška v interiéri aj exteriéri. Pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v zariadeniach. Pri vstupoch do obchodných domov Vám zmerajú teplotu a opäť sa zavádzajú hodiny vyhradené pre seniorov - v čase od 9.00 do 11.00 h.
RÚŠKA 

Výnimky platia v týchto prípadoch:

- detí do 6 rokov veku,
- osôb v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od
ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5
metrov,
- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
- žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
- osoby pri výkone športu,
- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
- osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
- výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri
nakrúcaní dokumentárneho filmu,
- tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
- zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.
Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti
v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy s
prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového
ventilu, šálom, či šatkou.

 

ĎALŠIE OPATRENIA:

- od pondelka do piatku  v čase od 9.00 do 11.00 sú v predajniach potravín a drogérie vyhradené hodiny pre nákup len pre osoby nad 65 rokov 

- platí zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu nad 6 osôb, s výnimkou krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu (pri dodržaní podmienky - 1 osoba na 15m2). Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo  antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

- zatvárajú sa všetky kúpaliská, wellnes, fitness centra, prevádzyk divadelných, hudobných, filmových a iných predstavení

- otvorené ostávajú prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne

- počet zákazníkov v prevádzkach nesmie prekročiť koncentráciu 1 zákazníka na 15m2 z predajnej plochy (okrem detí do 14 rokov v sprievode dospelej osoby)

- do obchodných domov môže vojsť len osoba s telesnou teplotou najviac 37 stupňov C
 

Presné znenie Opatrení ÚVZ SR nájdete tu:

rúška:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_15_10.pdf

 

Opatrenie – prevádzky a hromadné podujatia:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf

 

 


Vytvorené: 15. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 10. 2020 08:30
Autor: red