Obsah

Od dnešného rána sa opäť uvoľnujú opatrenia. Pripravili sme pre Vás prehľad.

Typ: ostatné
Od dnešného rána sa opäť uvoľnujú opatrenia. Pripravili sme pre Vás prehľad. 1Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva a priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku sa okrem prevádzok otvorených počas 1., 2., 3. a 4. fázy uvoľňovania otvárajú ďalšie prevádzky, služby, priestranstvá a hromadné podujatia.

NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY PLATNÉ OD 10. JÚNA

Cezhraničný pohyb bez obmedzení sa bude týkať aj Nórska, Fínska, Islandu, Bulharska, Grécka, Nemecka, Dánska, Švajčiarska, Chorvátska, Slovinska, Cypru, Malty a pobaltských krajín.
Nosenie rúšok v exteriéry bude dobrovoľné.
Karanténa pri návrate zo zahraničia bude dobrovoľná.
Otvárajú sa detské kútiky v obchodných centrách, nočné kluby, centrá voľného času a základné umelecké školy.

KONKRÉTNE OPATRENIA, KTORÉ AJ NAĎALEJ MUSIA BYŤ DODRŽIAVANÉ:

MALOOBCHODNÉ PREVÁDZKY A SLUŽBY

Všetkým maloobchodných prevádzkam a prevádzkam služieb sa odporúča:

 • aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, alebo
 • dodržiavanie odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre.

Tieto odporúčania sa nevzťahujú na deti v prevádzkach, ani na prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom.

Aj naďalej však prevádzkovatelia musia zabezpečiť: 

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (ako odporúčanie),
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestneniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s  virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

Všetkým prevádzkam verejného stravovania sa odporúča zabezpečiť aspoň jedno z nasledovných hygienických pravidiel:

 • zabezpečiť maximálne 1 osobu na 10 metrov štvorcových (táto povinnosť sa nevzťahuje na deti) plochy určenej pre zákazníkov, alebo
 • zabezpečiť odstup 2 metre medzi zákazníkmi, alebo
 • zabezpečiť 2 metre vzdialenosť medzi stolmi (od okraja stola po okraj).

Okrem toho musia prevádzky verejného stravovania aj naďalej dodržiavať prísne hygienické opatrenia. 

ZOZNAM ZDRAVOTNE BEZPEČNÝCH KRAJÍN, do ktorých je možné opäť cestovať bez obmedzení, sa rozširuje o:

Nórsko, Nemecko, Malta, Lichtenštajnsko, Fínsko, Island, Dánsko, Švajčiarsko, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko,

Spolu s Českom, Rakúskom a Maďarskom budeme mať „voľný režim“ spolu s 19 krajinami. Vycestovanie ako aj návrat z týchto krajín je bez povinnej karantény, testu na COVID-19 a iných obmedzení. 

Do týchto 19 krajín sa obnoví okrem autobusovej aj letecká doprava. Na väčšine letísk sú však vyžadované negatívne testy na COVID-19. Odporúča sa však sledovať obmedzenia v uvedených krajinách.

Upozornenie

Od 10. júna 2020 od 7:00 hod. ruší sa povinná štátna karanténa aj inteligentná karanténa. V prípade, že občania prichádzajú z iných ako z 19 „zdravotne bezpečných krajín“, prechádza sa na dobrovoľný izolačný režim.

ŠKOLSTVO

Platnosť nariadenia od: 15. júna 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

 • Centrá voľného času a základné umelecké školy môžu byť od 15. júna 2020 opäť otvorené.
 • V škôlkach a v ročníkoch 1 až 5 základných škôl sa zrušia obmedzenia maximálneho počtu žiakov v triede. Školy budú môcť byť otvorené 10 hodín a školy už nemusia zbierať čestné prehlásenia o zdravotnom stave dieťaťa.
 • Aj naďalej sa odporúča zabraňovať miešaniu tried a merať telesnú teplotu, opatrenia však nie je záväzné. Škôlky a základné školy môžu navyše opäť organizovať besiedky, posedenia a podobné akcie.

Upozornenie

Od 22. júna 2020 budú môcť ísť do školy aj ostatní žiaci základných a stredných škôl. Návrat do škôl bude dobrovoľný, t.z.: ak sa rodič rozhodne zostať s dieťaťom doma, počas mesiaca jún bude môcť stále vyučiť OČR

TAXI SLUŽBY (prepravujúce osoby)

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné:

 • zabezpečiť, aby vodiči mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • zabezpečiť, aby cestujúci sedeli na zadných sedadlách,
 • zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie priestorov pre zákazníkov prostriedkom s vírucídnym účinkom po každom zákazníkovi.

STAROSTLIVOSŤ O ĽUDSKÉ TELO

Zákazníci si môžu na čas nevyhnutný na vykonanie úkonov  (napr. ošetrenie tváre, umývanie a strihanie vlasov či brady) zložiť rúško. Služby starostlivosti o ľudské telo sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné zabezpečiť:

 • aby zamestnanci mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • aby zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka používali ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare (neplatí pre zamestnancov solárií),          
 • aby sa medzi jednotlivými zákazníkmi upratalo a po každom zákazníkovi dezinfikovalo pracovné miesto dezinfekciou s virucídnym účinkom (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),    
 • aby ich prevádzky boli vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.        

Wellnes služby sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné zabezpečiť:

 • vedenie evidencie o zákazníkoch a túto po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať,
 • zákazníkom dostupnú dezinfekciu a jednorázové papierové utierky vo všetkých priestoroch,
 • pravidelnú dezinfeciu dotykových plôch (napr. kľučky, madlá, úchyty, kreslá, ležadlá, vodovodné batérie, športové náradie, skrinky, používané prístroje, nástroje a pomôcky) protredníctvom prostriedkov s virucídnym účinkom,
 • viditeľné umiestnenie oznamu o maximálnom počte osôb v priestore v jednom okamihu pri vstupe do zariadenia.

Upozornenie

Prevádzky wellness musia pri vstupe do zariadenia merať telesnú teplotu a osobám s teplotou nad 37,2 °C nepovoliť vstup.

FINTESS CENTRÁ

Fitness centrá sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné zabezpečiť:

 • vedenie evidencie o zákazníkoch a túto po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať,
 • zákazníkom dostupnú dezinfekciu a jednorázové papierové utierky vo všetkých priestoroch,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania a zabezpečiť pravidelnú dezinfeciu dotykových plôch protredníctvom prostriedkov s virucídnym účinkom,

KÚPALISKÁ

Prevádzky kúpalísk sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné zabezpečiť:

 • meranie telesnej teploty osobám pri vstupe – osoby s  teplotou vyššou ako 37,2 °C nesmú vstúpiť na kúpalisko,
 • analýzu kvality vody na kúpanie ešte pred otvorením,
 • dezinfikovanie rúk návštevníkom pri vstupe na kúpalisko,
 • dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami na voľných oddychových plochách najmenej 2 metre,
 • zákaz používania pitných fontánok na kúpaliskách.

HROMADNÉ PODUJATIA

Od 10. júna 2020 je v rámci uvoľnovania opatrení (PDF, 159 kB) umožnené organizovať hromadné, kultúrne a športové podujatia v počte do 500 ľudí za predpokladu, že organizátori dodržia hygienické pravidlá.  

Za nerešpektovanie opatrenia môžete dostať pokutu do výšky 20.000 € !

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR, viac informácií získate na www.uvzsr.sk


Vytvorené: 10. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 6. 2020 13:29
Autor: Daniela Virostko