Obsah

Mesto prijalo opatrenia v zariadeniach sociálnych služieb. Snaží sa pred koronavírusom chrániť seniorov

Typ: ostatné
ilustračné fotoNajohrozenejšou skupinou obyvateľstva počas pandémie koronavírusu sú práve seniori. Mesto Svit preto od vzniku mimoriadnej situácie v súvislosti so šíriacim sa vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 sleduje a podrobne vyhodnocuje opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom SR.

Vo Svite pravidelne zasadá Krízový štáb mesta, ktorý prijíma potrebné opatrenia, ktorých plnenie a realizácia je striktne sledovaná. Mesto zároveň plní úlohy stanovené Okresným úradom v Poprade, ktorému nahlásilo informácie vo veci zabezpečenia chodu zariadenia sociálnych služieb  - Zariadenia opatrovateľskej služby.

  • V Zariadení opatrovateľskej služby platí od 6. marca 2020 zákaz návštev a donášky osobných potrieb a potravín klientom zo strany rodinných príslušníkov až do odvolania.
  • Od 12. marca 2020 je taktiež do odvolania uzavretý denný stacionár, zamestnanci vykonávajú nevyhnutnú pomoc klientom v ich domácom prostredí , najmä čo sa týka donášky obedov či dohľadu pri denných činnostiach. Pri výkone týchto činností sú zamestnanci samozrejme vybavení osobnými ochrannými prostriedkami (ochranné rúška, rukavice, dezinfekčné gély).
  • V Dome opatrovateľskej služby bol nariadený zákaz návštev od 16. marca 2020, a to až do odvolania.
  • V oboch sociálnych zariadeniach patriacich do pôsobnosti mesta sa v súčasnosti realizuje v maximálnej možnej miere aj dezinfekcia priestorov a dbá sa na zvýšenú hygienu.             
  • V rámci poskytovania opatrovateľskej služby v domácnostiach aj v Dome opatrovateľskej služby, službu mesto naďalej poskytuje v plnej miere v zmysle uzatvorených zmlúv, pričom opatrovateľky používajú pri svojej práci ochranné rúška a rukavice.

 

Vláda Slovenskej republiky rozšírila od 28. marca 2020 núdzový stav aj na poskytovateľov sociálnych služieb, pričom toto opatrenie sa vzťahuje na Zariadenie opatrovateľskej služby vo Svite a vyplýva z toho najmä:

   a/ možnosť obmedziť základné práva a slobody prijímateľov sociálnej služby, a to

  • nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,
  • obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania a zákazom vstupu na ohrozené územie

   b/ povinnosť zamestnanca zotrvať v zariadení, vykonávať aj iný druh práce a aj na inom mieste; zákaz                    štrajku

Najnovšia informácia pochádzajúca z rokovania vlády SR je schválenie „Plánu riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19“, v zmysle ktorého budú do zariadení sociálnych služieb prijímaní iba tí klienti, u ktorých je to na naozaj nevyhnutné (odkázaní na poskytnutie sociálnej služby), a ktorí ešte pred nástupom z domáceho prostredia absolvovali 14-dňovú karanténu a ich test na koronavírus bol negatívny.

Mesto v rámci svojich kompetencií zabezpečuje dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení, odporúčacích a záväzných postupov, usmernení a informácií pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, zástupcami vyšších územných celkov, obcí a poskytovateľmi sociálnych služieb, v súvislosti so šírením infekcie (COVID-19), ktoré sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú. Ak máte záujem prečítať si ich celé znenie, nájdete ich v priložených odkazoch:


Vytvorené: 15. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 4. 2020 15:43
Autor: JUDr. Lenka Faixová