Obsah

Aktuality

09.04.2020

Pozor na podvodníkov. 1

Pozor na podvodníkov.

Žiaľ, aj v tejto dobe sa nájdu podvodníci, ktorí sú schopní zneužívať nešťastie iných. Seniori, povedzte stop podvodníkom.

Detail

08.04.2020

rusko

Ako vyzerajú rúška distribuované mestom Svit a ako nie

Vážení občania. Radi by sme upozornili na to, aké rúška a informačné materiály distribuuje svojim obyvateľom do schránok mesto Svit. Dnes bola totiž na mestský úrad doručená zásielka so sťažnosťou (na fotografii nižšie) na rúško a jeho kvalitu. Avšak obsah zásielky nebol vyrobený pod taktovkou mesta. PRETO INFORMUJEME: Rúška rozdané občanom od mesta Svit sú zabalené v priehľadnom obale a vložené v obálke s pečiatkou mesta Svit a tiež s informačným letákom. V Centre voľného času bolo k dnešnému dňu ušitých viac než 1 100 rúšok, ktoré sú postupne distribuované občanom vo veku od 65 rokov. V najbližších dňoch obdržia rúška aj občania vo veku od 62 do 65 rokov.

Detail

08.04.2020

Hasiči upozorňujú na ochranu lesov pred požiarmi 1

Hasiči upozorňujú na ochranu lesov pred požiarmi

Vyzývajú všetkých občanov, aby sa pri jarnom upratovaní zdržali akéhokoľvek pálenia suchej trávy resp. iného odpadu a uprednostnili ekologický spôsob jeho zneškodnenia, napr. kompostovaním.

Detail

08.04.2020

Priechod pre chodcov je vylepšený už aj o prvky pre nevidiacich

Priechod pre chodcov je vylepšený už aj o prvky pre nevidiacich

Mesto Svit spolu s Mestskou políciou a podporou Ministerstva vnútra SR v decembri 2019 spustilo do skúšobnej prevádzky modernejší už jestvujúci priechod pre chodcov na ceste 1/18 – prepojovací chodník smerom na Podskalku, ktorý je použitím nových technológií bezpečnejší jednak pre chodcov, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. V roku 2020, len čo nám to umožnili poveternostné podmienky, sa tento priechod podarilo doplniť o vodiace a signálne pásy pre nevidiacich a slabozrakých.

Detail