Obsah

Aktuality

04.03.2021

DOČASNÉ VYSPRÁVKY VÝTLKOV 1

DOČASNÉ VYSPRÁVKY VÝTLKOV

Teplotné výkyvy sa negatívne podpísali na stave povrchu ciest v meste Svit. Technické služby začali s dočasnými vysprávkami výtlkov na mestských komunikáciách. Premenlivosť počasia a nízke teploty nedovoľujú použitie trvalých opráv výtlkov pri takýchto nízkych teplotách.

Detail

04.03.2021

UPOZORNENIE PRE VEREJNOSŤ A SENIOROV - POZOR NA "FALOŠNÝCH MOBILNÝH ASISTENTOV" 1

UPOZORNENIE PRE VEREJNOSŤ A SENIOROV - POZOR NA "FALOŠNÝCH MOBILNÝCH ASISTENTOV"

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade aj v čase pandémie COVID-19 a prebiehajúceho elektronického sčítania obyvateľstva upozorňuje verejnosť,najmä seniorov, na páchanie podvodov pri možnom asistenčnom sčítaní obyvateľstva (od 01.apríla do 31.októbra 2021)„falošnými mobilnými asistentmi".

Detail

04.03.2021

8. MAREC - MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN 1

8. MAREC - MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

Mesto Svit praje všetkým ženám k Medzinárodnému dňu žien veľa lásky, ktorá Vás rozžiari, pevné zdravie a veľa radosti v živote. Prijmite naše úprimné poďakovanie a úctu za Vašu pracovitosť, trpezlivosť a pozornosť, ktorú nám každý deň venujete. "Bez ženy niet vo svete harmónie" - pápež František

Detail

03.03.2021

PRÍSNEJŠIE PRAVIDLÁ ZÁKAZU VYCHÁDZANIA PLATNÉ OD 3.MARCA 2021 1

PRÍSNEJŠIE PRAVIDLÁ ZÁKAZU VYCHÁDZANIA PLATNÉ OD 3. MARCA 2021

Nové opatrenia, ktoré majú počas nasledujúcich troch týždňov znížiť mobilitu a spomaliť šírenie ochorenia prijala vláda SR uznesením č.123/2021 s účinnosťou od 3.3.2021 / zverejnené v Zbierke zákonov pod č.94/2021 /.

Detail