Menu

Výstavba tzv. Baťovej červenej kolónie vo Svite začala v súvislosti so stavbou Baťovho závodu, nakoľko sa v tom čase riešila otázka ubytovania pre robotníkov a zamestnancov továrne.