Menu

Zoznam dlžníkov

V zmysle zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 52 ods. 2 písm a) môže správca dane zverejniť zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160,00 € a u právnickej osoby 1 600,00 €.

Zoznam daňových dlžníkov na dani z nehnuteľností ku dňu 31.12.2016

Obchodné menoSídloVýška nedoplatku
IT TATRAMONT SLOVAKIA, spol. s r. o. (29.9.2003 vyhl. konkurz) Mierová 1, 059 21 Svit 4 035,18 €
Podtatranské reštaurácie Poprad, štátny podnik, v likvidácii Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad 3 531,50 €
TATEX, spol. s r. o. v likvidácii Z. Fábryho 20, 079 01 Veľké Kapušany 17 701,58 €
SVITSTROJa. s. (14.10.2015 vyhlásenie konkurzu) Štúrova 2/101, 059 21 Svit 25 747,00 €

 

Meno a priezvisko / obchodné menoAdresa / SídloVýška nedoplatku
Anton Barabas SNP 26/16, 059 21 Svit 637,06 €
Ing. Ján Šoltés – T+T Skalná 523/15, 059 21 Svit 736,32 €
JUDr. Jaroslav Weiss Štefánikova trieda 57/22, 949 01 Nitra 290,33 €
Zuzana Mankel – MAHE Elektronik Štefánikova 318/1, 059 21 Svit 619,60 €

TKO nedoplatky fyzické osoby ku dňu 31.12.2016:

MenoAdresaVýška nedoplatku
Barnáš Michal Horská 661/64, Svit 275,98 €
Bendík Tibor, Ing. Okružná 452/27, Svit 757,37 €
Bigasová Zuzana Svit 0 803,77 €
Bjalončík Matúš Svit 0 213,94 €
Čiba Marián Svit 0 548,82 €
Čonka Ivan Mierová 74/21, Svit 165,24 €
Čonka Ján Hviezdoslavova 968/13, Svit 413,91 €
Čonka Jaroslav Mierová 74/21, Svit 165,24 €
Čonka Marek Mierová 74/21, Svit 165,24 €
Čonka Tibor Mierova 83/37, Svit 756,85 €
Čonková Cecília Svit 0 371,20 €
Čonková Denisa Mierová 74/21, Svit 457,84 €
Čonková Mária Hlavná 965/2, Svit 381,41 €
Čonková Martina Štúrova 210/9, Svit 421,17 €
Dudek Peter P.Jilemnického 305/28, Svit 223,32 €
Figlár Marcel Svit 0 338,35 €
Galschneiderová Dana Mierova 884/40, Svit 425,46 €
Garan Ján Kpt. Nálepku 669/105, Svit 337,67 €
Garanová Jarmila Kpt. Nálepku 669/105, Svit 199,79 €
Gogová Zdena Svit 0 964,22 €
Hanová Simona Nova 861/23, Svit 199,96 €
Hoza Marko Štúrova 237/20, Svit 202,53 €
Chichová Stanislava Mierová 937/23, Svit 177,44 €
Chudjak Ján Svit 0 165,24 €
Jaroš Štefan Mierová 979/46, Svit 228,08 €
Jureková Katarína Svit 0 213,94 €
Kasprišin Tomáš 9.mája 257/2, Svit 165,24 €
Kasprišinová Jarmila Hviezdoslavova 59/17, Svit 336,07 €
Koky Milan I. Krasku 962/13, Svit 236,07 €
Kokyová Božena I. Krasku 887/29, Svit 358,84 €
Kozák Miroslav Svit 0 370,38 €
Kroščenová Simona Štúrova 210/9, Svit 320,91 €
Kruppová Adriana Svit 0 289,67 €
Lacko Ján Štúrova 210/9, Svit 826,24 €
Lacko Šimon Svit 0 165,24 €
Lacková Anna Štúrova 210/9, Svit 384,13 €
Lacková Božena I. Krasku 887/29, Svit 300,95 €
Lacková Ingrid Svit 0 655,42 €
Lacková Mária Štúrova 210/9, Svit 433,87 €
Lakatošová Mária Kpt. Nálepku 669/105, Svit 1175,66 €
Lengyelová Lucia P.Jilemnického 838/36, Svit 172,96 €
Lengyelová Lucia P.Jilemnického 838/36, Svit 172,96 €
Lučivjanská Naďa Štefánikova 316/2, Svit 163,44 €
Maľaková Mária Svit 0 276,20 €
Marhefková Daniela Záhradná 890/10, Svit 185,88 €
Matiščík Ľubomír Železničná 432/19, Svit 231,85 €
Matiščíková Dagmar Skalná 516/8, Svit 641,82 €
Meriačová Silvia Svit 0 244,94 €
Michalko Roman Mierova 115/86, Svit 320,91 €
Michalková Elena Štúrova 243/41, Svit 260,44 €
Mirga Bohuš Mierova 84/38, Svit 765,24 €
Mirgová Justína Mierova 84/38, Svit 1813,06 €
Mirgová Marcela Svit 0 408,15 €
Mjahká Beáta Svit 0 237,58 €
Neuvirth Marián Svit 0 510,17 €
Ohaleková Lucia Kpt. Nálepku 941/110, Svit 363,33 €
Olexák Jozef Hviezdoslavova 59/17, Svit 1192,82 €
Paločajová Eva Hviezdoslavova 57/14, Svit 213,94 €
Pecha Marek Svit 0 165,24 €
Pecha Martin Štúrova 210/9, Svit 1161,09 €
Pecha Miroslav Mierova 118/96, Svit 305,15 €
Pecha Peter Mierova 981/93, Svit 470,16 €
Pecha Peter Svit 0 498,49 €
Pecha Roman Mierová 118/96, Svit 509,55 €
Pechová Jana Hviezdoslavova 933/6, Svit 553,18 €
Pechová Renáta Svit 0 1250,81 €
Pechová Simona Hlavná 14/31, Svit 592,36 €
Pechová Tatiana Štúrova 210/9, Svit 367,56 €
Pechová Valéria Svit 0 1461,60 €
Pechová Viera Mierova 883/34, Svit 165,34 €
Pirožeková Zuzana Kpt.Nálepku 136/83, Svit 188,88 €
Podobinský Miroslav P.Jilemnického 299/21, Svit 255,78 €
Polhošová Jana Svit 0 402,70 €
Pušková Gabriela Hlavná 482/1, Svit 322,87 €
Pušková Mária Hlavná 482/1, Svit 398,38 €
Ruttkayová Mária Mierova 978/58, Svit 666,91 €
Ružeková Iveta, Mgr. Sládkovičova 38/18, Svit 249,18 €
Sedlák Dušan Štúrova 961/7, Svit 912,53 €
Sidor Stanislav Kpt. Nálepku 137/91, Svit 1128,47 €
Sivanič Boris Štúrova 239/27, Svit 302,95 €
Sulitková Jarmila Svit 0 222,22 €
Šándorová Anna Ivan Krasku 887/29, Svit 767,96 €
Ščuka Stanislav Svit 0 759,83 €
Šimko Rastislav Svit 0 652,58 €
Štuberová Monika Štúrova 961/6, Svit 274,41 €
Tkáčová Alena P.Jilemnického 839/39,Svit 318,33 €
Tripšanská Milena P. Jilemnického 302/23, Svit 310,74 €
Ulická Gabriela Štefánikova 308/25, Svit 202,60 €
Vargová Marcela Školská 608/9, Svit 414,98 €
Vavráčová Alena Mierova 121/102, Svit 253,04 €
Višňovský Jaroslav Železničná 437/27, Svit 267,87 €
Zachara Miroslav Štúrova 289/65, Svit 457,35 €
Zboinská Anna Svit 0 170,01 €
Zubaj Milan Kpt. Nálepku 941/110, Svit 260,91 €
Zubalík František Fr. Kráľa 189/8, Svit 165,24 €

TKO nedoplatky právnické osoby:

Obchodné menoSídloVýška nedoplatku
AEZ – Anna Zboinská, s.r.o. Sládkovičova 43/58, Svit 3 012,00 €
AMZET s.r.o Sládkovičova 43/58, Svit 3 800,00 €
SVITSTROJ, a.s. Štúrova 2/101, Svit 7 187,12 €

Mestská Polícia oznamy