Menu

Zástupca primátora

Ing. Ivan Zima

Meno a priezvisko : Ivan Zima
Adresa: Mierová 84, 059 21 Svit

Kontakt :
Telefón : 0905 702 973, 052 77 56 885
Fax :
e-mail:

Postavenie zástupcu primátora

Primátora počas neprítomnosti zastupuje zástupca primátora, ktorého poveruje primátor spravidla na celé funkčné obdobie. Zástupca primátora je členom Mestskej rady.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Mestská Polícia oznamy