Menu

Spôsob zriadenia Mesta Svit

Mesto Svit ako samostatný právny a samosprávny subjekt bolo zriadené (tak, ako všetky mestá a obce v SR) resp. obnovené ako výsledok demokratických reforiem po páde totalitného režimu v roku 1989. Obecná samospráva bola obnovená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Tento zákon nadobudol účinnosť dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 23. – 24.11.1990. Účinnosťou tohto zákona došlo k obnove obecnej samosprávy v Slovenskej republike a tým aj k obnove právnej subjektivity Mesta Svit.

Čítať ďalej...

SMERNICA č. 02/2010 Pokyn primátora mesta k aplikácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Na zabezpečenie jednotného postupu pri realizácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám organizačnými útvarmi Mestského úradu vo Svite (ďalej len „MsÚ“), organizačnými útvarmi zabezpečujúcimi prenesený výkon štátnej správy, Mestskou políciou vo Svite (ďalej len „MsP“) a organizačnými útvarmi príspevkovej a rozpočtových organizácií Mesta Svit (ďalej len organizačný útvar“)

Čítať ďalej...

Mesto Svit, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Čítať ďalej...