Menu

Bodka za ďalším školským rokom

Hurá! Škola končí! Brány škôl sa po desiatich mesiacoch usilovnej práce žiakov a učiteľov znova zatvárajú a školskému roku 2017/2018 zazvonil 29. júna posledný zvonček. Začínajú sa letné prázdniny a na všetkých žiakov čakajú po dlhých dňoch učenia sa horúce dni plné letných radovánok a sladkého ničnerobenia.

Na základných školách vo Svite sa v tento posledný školský deň so školskými lavicami rozlúčili aj deviataci, ktorí začnú po letných mesiacoch novú etapu v laviciach stredných škôl. Na ulici Komenského sa s deťmi rozlúčila svojim príhovorom nielen riaditeľka základnej školy Monika Dudinská a za rodičov Jaroslav Mervart, ale aj prednosta Mestského úradu vo Svite Juraj Peťko.V Spojenej škole na ulici Mierovej sa žiakom, pedagógom a rodičom sa na konci školského roka postupne prihovorili riaditeľka ZŠ Elena Berezovskijová, primátor mesta Svit Miroslav Škvarek, členka Rady školy Dáša Vojsovičová a predsedníčka rodičovského združenia Katarína Štinčíková, ktorí všetkým zapriali, aby si po náročnom školskom roku leto poriadne užili a mali krásne prázdniny.